Tranzit

Gerlach má správne riešenie pre vašu dopravu v tranzite.

Podporujeme Vás pri všetkých požiadavkách na prepravu Vášho tovaru v tranzite a zaistíme správne zaobchádzanie s colným odbavením.

Teraz si naplánujte svoj tranzit
Ak

sa tovar prepravuje cez štátne územie krajiny, musí sa zastaviť na všetkých hraničných priechodoch, aby sa mohol zaregistrovať na colnici. Tranzitný režim značne zjednodušuje pohyb tovaru medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami (nečlenskými krajinami EÚ). Colní experti na Gerlachu sú oboznámení so všetkými relevantnými predpismi a právnymi normami tranzitného režimu. Preto by ste sa mali spoliehať na Gerlach – svojho colného špecialistu – na tranzit.

transit_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Vaše výhody pri tranzite s Gerlachom:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zastupujeme Vás pri fyzických colných kontrolách a spracovaní dokumentov.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zastupujeme Vás otázkami a oznámeniami od colných orgánov.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Poskytujeme záruky a archivujeme všetky relevantné dokumenty.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zastupujeme Vás pri objasňovaní nedokončených prepravných postupov.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Umožňujeme používanie zjednodušených postupov (schválený príjemca / schválený odosielateľ).
Teraz si naplánujte svoj tranzit

Tranzit
Uľahčite si to sami

 

V EÚ sa uplatňuje zásada tzv. Cieľovej krajiny. To znamená, že DPH z tovaru sa vyberá len v krajine, v ktorej sa s nimi obchoduje. Toto je východiskový bod tranzitného režimu. Tovar, ktorý sa má prepravovať medzi dvoma miestami v rámci EÚ, musí byť colné odbavenie tovaru vykonané v mieste jeho konečného určenia, pričom tento postup umožňuje prepravu tovaru medzi dvomi krajinami EÚ, ak prechádzajú cez nečlenskú krajinu EÚ (tretia krajina).

Existujú rôzne druhy tranzitných postupov. Najznámejším je karnet TIR (Transport Internationaux Routiers), ktorý zjednodušuje cestnú dopravu. Colné kontroly vykonávané v krajine odoslania sa uznávajú vo všetkých prekročených krajinách. K dispozícii je aj Carnet ATA (Admission Temporaire), ktorý je špeciálne určený na dočasný dovoz tovaru v medzinárodnom obchode. Tranzitný režim Spoločenstva (NCTS) upravuje prepravu tovaru z nečlenských krajín EÚ medzi dvoma členskými štátmi EÚ a spoločný tranzitný režim (NCTS) upravuje prepravu tovaru, ktorý nie je tovarom EÚ, medzi krajinami EÚ a EZVO. Nezáleží na tom, ktorý postup si zvolíte: Gerlach je pre Vás vždy ten správny kontakt.

Spojte sa s nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
Dialogue icon
Dialogue icon