Colné poradenstvo

Gerlach má správne odpovede
na vaše otázky týkajúce sa colnej problematiky

Radi Vám poradíme v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa komplexného predmetu colného konania a prehodnotíme Vaše logistické procesy s cieľom optimalizovať Vaše colné aktivity.

Kontaktujte nás teraz
Mnohí

môžu poradiť, ale naším cieľom je minimalizovať riziká a vytvárať úspory. Optimalizujeme colné odbavenie a zabezpečujeme implementáciu trvalo udržateľných procesov, ktoré zvyšujú produktivitu Vašej spoločnosti a zaisťujú súlad. Spoločnosť Gerlach Vám pomáha s opozičnými postupmi, žiadosťami o povolenia (napr. Postupy colného skladu, aktívny a pasívny zušľachťovací styk) a predkladá Vám žiadosti o záväzné informácie o tarife / informácie o pôvode.

Icon_gerlach_250px-1-70x70

Vaše výhody s colným poradenstvom od Gerlachu:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Kvalitné poradenské služby odborníkov s teoretickými a praktickými skúsenosťami.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Služba „ušitá na mieru“ pre Vašu spoločnosť.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Konzultácia a denná prevádzková podpora z jedného zdroja.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Trvalé zlepšovanie procesov a colných štruktúr.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Úspora nákladov prostredníctvom realizácie optimalizačného potenciálu.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vysoký stupeň právnej zhody (súlad).
Kontaktujte nás teraz

Dôležitosť dobrých colných rád

 

Vďaka nášmu špeciálne vyvinutému postupu rýchlej kontroly zaisťujeme dôkladnú a zrozumiteľnú analýzu Vašich colných činností. Naši experti skúmajú Vaše procesy s cieľom minimalizovať riziká a optimalizovať procesy. V závislosti od výsledkov rýchlej kontroly a Vašich individuálnych požiadaviek sa vykonáva komplexný audit. Po ukončení interných procesov prezentuje náš colný poradca zmysluplnú správu, definuje potrebu konať s Vami a vydáva príslušné odporúčania. Gerlach – váš colný špecialista – vám poradí.

Spojte sa s nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
Dialogue icon
Dialogue icon