Celní poradenství

Gerlach má adekvátní odpovědi na Vaše celní dotazy

Rádi vám poradíme ohledně jakýchkoliv otázek týkajících se složité celní problematiky a přezkoumáme Vaše logistické procesy za účelem optimalizace celních aktivit.

Je mnoho takových, kteří rádi poradí, ale naším cílem je minimalizovat rizika a vytvářet úspory. Optimalizujeme celní odbavení a navrhujeme implementaci vhodných procesů, které zvýší produktivitu a zajistí soulad s legislativou. Gerlach Vám může pomoci s odvoláním proti rozhodnutí, žádostmi o povolení (např. postupy spojené s celními sklady, s aktivním zušlechťovacím stykem nebo pasivním zušlechťovacím stykem) a podat žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo původu zboží.

Kontaktujte nás

Vaše výhody při konzultacích s Gerlachem:

Kvalitní poradenská služba odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi.
Služba "na míru" potřebám Vaší společnosti.
Konzultace a každodenní poradenství z jednoho místa.
Trvalé zlepšování procesů na základě celních požadavků.
Úspora nákladů díky optimalizaci procesů.
Vysoká míra dodržování předpisů.
Kontaktujte nás

Veškeré celní poradenství

T2L & T2LF

Získejte pomoc při registraci do nového systému PoUS EU a získání důležitých dokumentů T2L a T2LF pro váš podnik.

Brexit

Pomůžeme vám připravit vaši firmu na brexit. Ačkoli žádná firma nemůže s plnou jistotou plánovat konečné výsledky jednání o brexitu, jsme odhodláni vás podpořit jakýmkoli rozumným způsobem.

AEO - žádost

Podpoříme vás v procesu žádosti o úspěšnou certifikaci AEO vaší společnosti, abyste mohli plně využívat výhod oprávněného hospodářského subjektu.

  Správné celní poradenství je důležité

  Nabízíme úvodní analýzu Vašich celních aktivit. Naši odborníci posoudí Vaše procesy s pohledem na minimalizaci rizika a optimalizaci. V závislosti na výsledcích této analýzy a Vašich individuálních požadavcích je možno nabídnout i komplexní audit. Následně Vám náš celní konzultant předloží návrh optimálního řešení a doporučí Vám, jak by bylo vhodné dále postupovat. Obraťte se proto na firmu Gerlach – svého celního specialistu.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down