Celní poradenství

Gerlach má adekvátní odpovědi na Vaše celní dotazy

Rádi vám poradíme ohledně jakýchkoliv otázek týkajících se složité celní problematiky a přezkoumáme Vaše logistické procesy za účelem optimalizace celních aktivit.

Je mnoho takových, kteří rádi poradí, ale naším cílem je minimalizovat rizika a vytvářet úspory. Optimalizujeme celní odbavení a navrhujeme implementaci vhodných procesů, které zvýší produktivitu a zajistí soulad s legislativou. Gerlach Vám může pomoci s odvoláním proti rozhodnutí, žádostmi o povolení (např. postupy spojené s celními sklady, s aktivním zušlechťovacím stykem nebo pasivním zušlechťovacím stykem) a podat žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo původu zboží.

Kontaktujte nás

Vaše výhody při konzultacích s Gerlachem:

Kvalitní poradenská služba odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi.
Služba "na míru" potřebám Vaší společnosti.
Konzultace a každodenní poradenství z jednoho místa.
Trvalé zlepšování procesů na základě celních požadavků.
Úspora nákladů díky optimalizaci procesů.
Vysoká míra dodržování předpisů.
Kontaktujte nás

Veškeré celní poradenství

Brexit

Pomůžeme vám připravit vaši firmu na brexit. Ačkoli žádná firma nemůže s plnou jistotou plánovat konečné výsledky jednání o brexitu, jsme odhodláni vás podpořit jakýmkoli rozumným způsobem.

AEO - žádost

Podpoříme vás v procesu žádosti o úspěšnou certifikaci AEO vaší společnosti, abyste mohli plně využívat výhod oprávněného hospodářského subjektu.

  Správné celní poradenství je důležité

  Nabízíme úvodní analýzu Vašich celních aktivit. Naši odborníci posoudí Vaše procesy s pohledem na minimalizaci rizika a optimalizaci. V závislosti na výsledcích této analýzy a Vašich individuálních požadavcích je možno nabídnout i komplexní audit. Následně Vám náš celní konzultant předloží návrh optimálního řešení a doporučí Vám, jak by bylo vhodné dále postupovat. Obraťte se proto na firmu Gerlach – svého celního specialistu.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2023 Gerlach Customs
  chevron-down