Vývoz

Gerlach nabízí vhodná řešení při vývozu zboží.

Provedeme Vás kompletním procesem vývozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.
Aby mohlo být zboží vyvezeno z členského státu EU mimo EU (do třetí země), musí být předloženo příslušnému celnímu úřadu a propuštěno do režimu vývozu. Pro zajištění hladkého vývozního celního odbavení je vhodé mít k dispozici kompetentního odborníka, který Vás provede kompletním celní procesem vývozu. A proto byste se měli při vývozu zboží spoléhat na společnost Gerlach – svého celního specialistu.

Spustit proces vývozu

Vaše výhody, když vyvážíte s Gerlachem:

Vývozní celní prohlášení vystavujeme pomocí zjednodušených a standardních postupů.
Podporujeme Vás při fyzických celních kontrolách a při zpracování dokumentů.
Podporujeme Vás v komunikaci s celními úřady.
Podporujeme Vás při vystavování vývozních dokumentů a zajistíme archivaci všech příslušných dokumentů.
Spustit proces vývozu

Všechny celní služby

Webový portál

Přístup na webový portál umožňuje dovozcům a vývozcům zboží snadný a on-line přístup k údajům o jejich dovozu a vývozu.

Vývoz

Provedeme Vás kompletním procesem vývozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Tranzit

Podporujeme Vás ve všech požadavcích na přepravu vašeho zboží v režimu tranzitu a zajišťujeme správné vyřízení celního odbavení.

Intrastat

Pokud vaše společnost provádí intrakomunitární obchod, musíte se ujistit, že splňujete všechny statistické požadavky.

Dovoz

Provedeme Vás celým procesem dovozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Daňové služby

Pro zahraniční právnické osoby zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností spojených s registrací.

  Vývoz
  záležitost našich specialistů

  Vývozní celní odbavení se skládá z mnoha malých kroků. Naši specialisté Vás provedou celým vývozním procesem od podání celního prohlášení až po potvrzení přijetí. Celní prohlášení musí být předloženo v elektronické podobě příslušnému celnímu úřadu. Poté celní úřad zkontroluje předložené prohlášení a doprovodné doklady a provede namátkovou kontrolu kontrolu zboží.

  Před propuštěním zboží do režimu vývozu se zkontrolují předpisy k vývozu, licenční předpisy a veškeré příslušné dokumenty k zásilkám. Při výstupu zboží z EU je vydáno potvrzení o výstupu zboží pro daňové účely. Prostřednictvím kontrolního systému společnosti Gerlach je zákazník včas upozorněn na případný neukončený režim vývozu a je požádán o doložení alternativních důkazů o výstupu zboží z EU, aby bylo možno požádat o vydání daňového dokladu.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down