Eksport

Gerlach posiada odpowiednie rozwiązania dla Twojego eksportu towarów.

Towarzyszymy Państwu przez cały proces odprawy eksportowej i zapewniamy sprawny eksport Państwa towarów.

Rozpocznij procedurę eksportową teraz
W

przypadku eksportu towarów z kraju członkowskiego UE/Szwajcarii do kraju spoza UE (kraju trzeciego) należy dokonać ich zgłoszenia właściwemu organowi celnemu. Aby odprawa eksportowa przebiegała sprawnie, zasadne jest wykorzystanie wsparcia kompetentnych specjalistów, którzy pomogą Państwu w trakcie całej procedury celnej. Dlatego eksportując towary powinniście Państwo polegać na Gerlach – Waszym specjaliście ds. celnych.

eksport_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Twoje korzyści przy eksporcie z Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Przygotowujemy zgłoszenie celne wywozowe w ramach odprawy w standardowej lub uproszczonej procedury celnej.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w kontrolach celnych i przetwarzaniu dokumentów.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w komunikacji z organami celnymi.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w dostarczaniu kompletnych dokumentów wywozowych i archiwizowaniu wszystkich istotnych dokumentów.
Rozpocznij procedurę eksportową teraz

Eksport
zaufaj specjalistom

 

Proces odprawy celnej w przypadku wywozu towarów składa się z wielu małych kroków. Nasi eksperci towarzyszą Państwu od zgłoszenia celnego do potwierdzenia odprawy celnej. Zgłoszenie celne należy złożyć w formie elektronicznej do właściwego organu celnego. Następnie organ celny najpierw sprawdza zgłoszenie i dokumenty towarzyszące,a kolejno losowo sprawdza wybrane towary.

Przed dopuszczeniem towarów do wywozu sprawdzane są przepisy eksportowe, wymogi licencyjne i wszystkie istotne dokumenty dotyczące przesyłek. Po opuszczeniu UE towary zostają zwolnione i dla celów podatku VAT generowane jest potwierdzenie wywozu (tzw. exit note). Na Państwa życzenie Gerlach zadba o to, abyście otrzymali wszystkie potwierdzenia wywozu.

Skontaktuj się z nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wiodący neutralny dostawca usług celnych w Europie
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Ponad 140 lat doświadczenia w obsłudze celnej
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalnie zakorzeniony - globalnie połączony w ponad 200 krajach
Dialogue icon
Dialogue icon