Przedstawicielstwo podatkowe

Gerlach jest niezawodnym agentem podatkowym dla towarów importowanych.

Jako Państwa przedstawiciel podatkowy zapewniamy sprawną realizację importu towarów w Państwa imieniu.

Ustanów przedstawiciela podatkowego teraz
Możliwość

bycia reprezentowanym przez przedstawiciela podatkowego jest atrakcyjną opcją dla firm, które nie posiadają rejestracji podatkowej w kraju, w którym towary są wprowadzane do obrotu w UE.  Aby uniknąć popełnienia błędów w deklaracjach celnych, zasadne jest wykorzystanie wsparcia kompetentnych specjalistów, którzy będą reprezentować Państwa firmę w sprawach celno-podatkowych.
Gerlach zajmie się dla Państwa odprawą importową, złożeniem wniosku o odroczenie podatku VAT oraz raportami statystycznymi dla kolejnej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Dlatego też, mogą/powinni Państwo powierzć reprezentację podatkową Gerlach – Waszemu specjaliście ds. celnych.

przedstawicielstwo-podatkowe_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Zalety z ustanowienia Gerlach Państwa przedstawicielem podatkowym:

 • Przejmujemy zgłoszenia celne do odprawy importowej i uiszczamy w Państwa imieniu zaliczkę na poczet należności celnych przywozowych.
 • Dbamy o wypełnienie wymaganego odroczenia podatku VAT jako przedstawiciele podatkowi w danym kraju UE.
 • Wspieramy Państwa w kontrolach celnych i przetwarzaniu dokumentów.
 • Przejmujemy rejestrację Intrastat.
 • Wspieramy zapytania i komunikację z organami celnymi oraz archiwizujemy wszystkie istotne dokumenty.
 • Doradzamy we wszystkich kwestiach z zakresu prawa celnego, statystyki i prawa podatkowego w związku z przedstawicielstwem podatkowym.
Ustanów przedstawiciela podatkowego teraz

Przedstawicielstwo podatkowe
pomagamy Państwu z całym naszym doświadczeniem.

 

Proces przywozu towarów z kraju trzeciego wiąże się z wysokimi nakładami administracyjnymi i kosztami. Jeśli na przykład firma z jendego państwa członkowskiego UE importuje towary z kraju trzeciego przez inny kraj UE, a towary mają zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w momencie przybycia do UE, to nie tylko opłaty celne, ale także podatek VAT od importu mogą być naliczone. Może upłynąć kilka miesięcy zanim zostaną one zwrócone, co wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Reprezentacja podatkowa zwalnia przedsiębiorstwa od obciążeń administracyjnych i kosztów, zapewniając zaliczkowe finansowanie podatku obrotowego od importu. Jest on specjalnie zaprojektowany dla firm, które importują towary z krajów trzecich do UE. Mogą to zrobić za pośrednictwem państwa członkowskiego UE, w którym same nie są rezydentami ani nie mają żadnych innych podlegających opodatkowaniu obrotów, zanim towary zostaną przetransportowane do kraju przeznaczenia. W tym państwie członkowskim UE, które służy jako kraj importujący, Gerlach, jako przedstawiciel fiskalny, zajmuje się podatkiem od sprzedaży w przypadku importu z krajów trzecich. Zajmujemy się również obowiązkami sprawozdawczymi i deklaracyjnymi (odprawa celna).

Skontaktuj się z nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wiodący neutralny dostawca usług celnych w Europie
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Ponad 140 lat doświadczenia w obsłudze celnej
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalnie zakorzeniony - globalnie połączony w ponad 200 krajach
Dialogue icon
Dialogue icon