Import

Gerlach posiada odpowiednie rozwiązania dla Twojego importu towarów.

Towarzyszymy Państwu przez cały proces odprawy importowej i zapewniamy sprawny import towarów.

Rozpocznij procedurę importową teraz
W

przypadku, gdy towary pochodzące z kraju spoza UE (kraju trzeciego) mają zostać wwiezione do kraju członkowskiego UE / Szwajcarii, należy je zgłosić właściwemu organowi celnemu. Aby uniknąć popełnienia błędów w zgłoszeniu celnym, zasadne jest wykorzystanie wsparcia kompetentnych specjalistów, którzy pomogą Państwu w trakcie całej procedury celnej. Dlatego importując towary powinniście Państwo polegać na Gerlach – Waszym specjaliście ds. celnych.

import_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Twoje zalety przy imporcie z Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Przygotowujemy w Państwa imieniu deklaracje celne w ramach  normalnej lub uproszczonej procedury importowej.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w kontrolach celnych i przetwarzaniu dokumentów.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zapewniamy odroczenie płatności należności celnych przywozowych.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w komunikacji z organami celnymi.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zapewniamy gwarancję celną i archiwizację wszystkich istotnych dokumentów.
Rozpocznij procedurę importową teraz

Import
Polegaj na naszych specjalistach.

 

Proces odprawy importowej towarów składa się z wielu małych kroków. Nasi eksperci towarzyszą Państwu od zgłoszenia celnego do odbioru celnego. Zgłoszenie celne należy złożyć w formie elektronicznej do właściwego organu celnego. Następnie organ celny najpierw sprawdza zgłoszenie i dokumenty towarzyszące, a następnie losowo sprawdza wybrane towary.  


Przed dopuszczeniem towarów do swobodnego obrotu (tzw. kapitulacja) sprawdzane są wymagane pozwolenia, certyfikat pochodzenia i wszystkie inne istotne dokumenty. Ponadto wydawane jest zawiadomienie o naliczeniu podatku. Po zapłaceniu przez importera wszystkich należności podatkowych / celnych , zgłaszane towary są dopuszczane do swobodnego obrotu w UE.

Skontaktuj się z nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wiodący neutralny dostawca usług celnych w Europie
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Ponad 140 lat doświadczenia w obsłudze celnej
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalnie zakorzeniony - globalnie połączony w ponad 200 krajach
Dialogue icon
Dialogue icon