Usługi celne

Gerlach posiada odpowiednie rozwiązanie dla Państwa odprawy celnej.

Wspieramy Państwa w zakresie importu, eksportu i tranzytu towarów oraz usprawnienia łańcucha dostaw.

Skontaktuj się z nami teraz
W

przypadku transportu transgranicznego, poza obszar wspólnotowy, przewżone towary muszą być z reguły zgłoszone właściwym organom celnym. Może to szybko stać się niejasne i nieprzejrzyste. Aby uniknąć pomyłek w realizacji newralgicznych formalności celnych, zasadne jest wykorzystanie wsparcia kompetentnych specjalistów, którzy będą Państwu towarzyszyli przez cały proces odprawy importowej, eksportowej lub ruchu tranzytowego. Dlatego też w zakresie usług celnych mogą Państwo polegać na Gerlachu – Twoim specjaliście ds. celnych.

Icon_gerlach_250px-1-70x70

Państwa korzyści z usług celnych Gerlacha:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności i zredukuj wydatki administracyjne.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Dysponujemy zespołem ponad 750 ekspertów ds. celnych w 27 krajach.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Nasi pracownicy posiadają doskonałą wiedzę specjalistyczną i pracują w 100% zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zapewniamy szybką obsługę bez opóźnień.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mamy bardzo dobre kontakty z organami celnymi.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Brak konieczności inwestownia we własną gwarancję celną.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Poprawa płynności finansowej dzięki możliwości uiszczenia należności celnych i podatkowych w Państwa imieniu.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Możesz na nas polegać jako na profesjonalnym, zorientowanym na obsłudze Klienta partnerze.
Skontaktuj się z nami teraz

Nasze obszary kompetencji
w dziedzinie usług celnych

 

Gwarantujemy Państwu elastyczne, szybkie i sprawne załatwianie formalności celnych. W tym celu polegamy na najnowocześniejszych elektronicznych systemach odprawy celnej w połączeniu z „rozumem ludzkim”. Nasi pracownicy są ekspertami celnymi z wieloletnim doświadczeniem i są regularnie szkoleni. Ponadto Gerlach oferuje szereg ułatwień, z których można w dużym stopniu skorzystać. W związku z tym mogą Państwo polegać na Gerlach – Państwa celniku.

Skontaktuj się z nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wiodący neutralny dostawca usług celnych w Europie
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Ponad 140 lat doświadczenia w obsłudze celnej
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalnie zakorzeniony - globalnie połączony w ponad 200 krajach
Dialogue icon
Dialogue icon