PL

Usługi celne

Gerlach posiada odpowiednie rozwiązanie dla Państwa odprawy celnej.
Skontaktuj się z nami

Wspieramy Państwa w zakresie importu, eksportu i tranzytu towarów oraz usprawnienia łańcucha dostaw.

W przypadku transportu transgranicznego, poza obszar wspólnotowy, przewżone towary muszą być z reguły zgłoszone właściwym organom celnym. Może to szybko stać się niejasne i nieprzejrzyste. Aby uniknąć pomyłek w realizacji newralgicznych formalności celnych, zasadne jest wykorzystanie wsparcia kompetentnych specjalistów, którzy będą Państwu towarzyszyli przez cały proces odprawy importowej, eksportowej lub ruchu tranzytowego. Dlatego też w zakresie usług celnych mogą Państwo polegać na Gerlachu – Twoim specjaliście ds. celnych.

Skontaktuj się z nami teraz

Państwa korzyści z usług celnych Gerlacha:

Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności i zredukuj wydatki administracyjne.

Dysponujemy zespołem ponad 1000 ekspertów ds. celnych w 27 krajach.

Nasi pracownicy posiadają doskonałą wiedzę specjalistyczną i pracują w 100% zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Zapewniamy szybką obsługę bez opóźnień.

Mamy bardzo dobre kontakty z organami celnymi.

Brak konieczności inwestownia we własną gwarancję celną.

Poprawa płynności finansowej dzięki możliwości uiszczenia należności celnych i podatkowych w Państwa imieniu.

Możesz na nas polegać jako na profesjonalnym, zorientowanym na obsłudze Klienta partnerze.

Skontaktuj się z namiSkontaktuj się z nami

Nasze obszary kompetencji
w dziedzinie usług celnych

Gwarantujemy Państwu elastyczne, szybkie i sprawne załatwianie formalności celnych. W tym celu polegamy na najnowocześniejszych elektronicznych systemach odprawy celnej w połączeniu z „rozumem ludzkim”. Nasi pracownicy są ekspertami celnymi z wieloletnim doświadczeniem i są regularnie szkoleni. Ponadto Gerlach oferuje szereg ułatwień, z których można w dużym stopniu skorzystać. W związku z tym mogą Państwo polegać na Gerlach – Państwa celniku.

Skontaktuj się z nami teraz

Wybierz swój kraj

Śledź nas na: