Celní služby

Gerlach má vhodná řešení i pro Vaše celní odbavení.

Podpoříme Vás v rámci dovozního, vývozního a tranzitního celního odbavení Vašich zásilek a zajistíme hladký průběh dodavatelského řetězce.
V případě přepravy přes hranici třetích zemí musí být zboží obvykle procleno u příslušného celního úřadu. Tento proces může komplikovanější, než se zdá. Abyste předešli chybám při celním odbavení, měli byste mít vždy kompetentního odborníka, který Vás podpoří během celého celního řízení při dovozu, vývozu a tranzitu. Proto byste se měli spoléhat na Gerlach – Vašeho specialistu na celní služby.

Kontaktujte nás

Výhody pro zákazníky Gerlachu:

Soustřeďte se na svůj hlavní byznys, snižte své administrativní náklady.
Síť kanceláří s více než 1000 celními specialisty ve 27 státech.
Naši zaměstnanci mají vynikající odborné znalosti, 100 % soulad s legislativou je samozřejmostí.
Zajistíme rychlý průběh celního odbavení bez zdržení.
Dobré vztahy s celními úřady.
Nemáte žádné náklady se zřízením vlastních celních garancí.
Pozitivní vliv na cash flow díky platbě celního dluhu Gerlachem.
Můžete se na nás spolehnout jako na profesionálního partnera.
Kontaktujte nás

Všechny celní služby

Webový portál

Přístup na webový portál umožňuje dovozcům a vývozcům zboží snadný a on-line přístup k údajům o jejich dovozu a vývozu.

Vývoz

Provedeme Vás kompletním procesem vývozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Tranzit

Podporujeme Vás ve všech požadavcích na přepravu vašeho zboží v režimu tranzitu a zajišťujeme správné vyřízení celního odbavení.

Intrastat

Pokud vaše společnost provádí intrakomunitární obchod, musíte se ujistit, že splňujete všechny statistické požadavky.

Dovoz

Provedeme Vás celým procesem dovozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Daňové služby

Pro zahraniční právnické osoby zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností spojených s registrací.

  Naše specializace
  v oblasti celních služeb

  Garantujeme Vám flexibilní, rychlé a bezproblémové vyřízení Vašich celních požadavků. Využíváme nejmodernější elektronické celní systémy vyvíjené na míru a s ohledem na uživatelský komfort. Naši zaměstnanci jsou celní specialisté s dlouholetými zkušenostmi a jsou pravidelně školeni. Kromě toho disponuje Gerlach širokou škálou celních zjednodušení, které Vám zajistí pružné a rychlé celní odbavení. Na Gerlach se tedy můžete spolehnout – jako na svého celního specialistu.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down