Daňové služby

Gerlach je Váš partner v oblasti DPH

Pro naše zahraniční klienty zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností z registrace plynoucích

Přijďte se s námi poradit o otázce Vašeho DPH
Pokud

společnost, která není usazena v České republice, poskytuje dodávky zboží v Česku, bude se pravděpodobně potřebovat registrovat k DPH. Pokud je dovozce registrovaným plátcem DPH v České republice, není tato daň součástí celního dluhu, který musí být v souvislosti s dovozem zboží uhrazen celnímu úřadu. Místo toho je daň vyúčtována v daňovém přiznání, kde může být také okamžitě uplatněn případný související nárok na odpočet této daně. Naši zahraniční zákazníci tak mohou využívat stejné výhody, jako ostatní tuzemské subjekty, což má pozitivní dopad na jejich cash-flow. Gerlach zajišťuje kompletní servis v oblasti DPH související s pohybem zboží do nebo z České republiky, a poskytuje tak svým klientům celní a DPH služby pod jednou střechou.

fiscal_icon_hover

Vaše výhody, pokud si zvolíte Gerlach jako Vašeho poradce.

 • Efektivita při zajištění celních a DPH povinností
 • Rychlá registrace k DPH v ČR pro subjekty z jiných členských států EU i ze třetích zemí
 • Konzistenní příprava podkladů pro DPH a celní řízení
 • Odborné zpracování pravidelného přiznání k dani a souvisejících výkazů
 • Zastoupení při jednáních s finančním úřadem
Domluvte si Vaši konzultaci k DPH

Služby v oblasti daně z přidané hodnoty
Vaše DPH můžete nechat na nás

DPH vybíraná v Evropské unii je všeobecná daň ze spotřeby vypočítaná na základě přidané hodnoty zboží nebo služeb. Je vybírána téměř z veškerého zboží a služeb zakoupených nebo prodaných pro použití nebo spotřebu v EU. To znamená, že zboží prodávané na vývoz nebo služby poskytované spotřebitelům v zahraničí jsou obvykle osvobozeny od DPH. Naopak, dovozy jsou zdaněny z toho důvodu, aby výrobci v EU spravedlivě konkurovali na evropském trhu s dodavateli ze zemí mimo Evropskou unii.

Kontaktujte nás

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích