Tulltjänster

Gerlach har lösningen för din tullhantering.

Genom våra tulltjänster stödjer vi er när det gäller import, export och transitering av dina leveranser och säkerställer en pålitlig logistikkedja.

Kontakta oss nu
Vid

gränsöverskridande transporter mot icke EU-land (tredje land) måste varor i allmänhet deklareras till de berörda tullmyndigheterna. Detta kan snabbt bli komplicerat och för att undvika att göra fel med tullformaliteterna bör du alltid ha en kompetent partner vid din sida för att stödja dig under hela tullförfarandet. Det är därför du skall förlita sig på Gerlach – din tullspecialist – för alla typer av tulltjänster.

Icon_gerlach_250px-1-70x70

Dina fördelar att använda tulltjänster från Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Koncentrera dig på din kärnverksamhet och minska dina administrativa utgifter.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  I vårt nätverk finns mer än 750 tullspecialister i 27 länder.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Våra medarbetare har specialistkunskap och arbetar med 100%-igt legala lösningar.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi garanterar snabb hantering utan förseningar.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi har mycket goda kontakter med tullmyndigheterna.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Du behöver inte avsätta kapital för dina egna garantier.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Du får likviditetsfördelar genom att låta Gerlach förskottsbetala dina importtullar.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Du kan lita på oss som en professionell och serviceorienterad partner.
Kontakta oss nu

Våra specialistkunskaper
inom tullområdet

 

Vi garanterar dig en flexibel, snabb och enkel hantering av dina tullbehov. För detta ändamål har vi moderna elektroniska tulldeklarationssystem kombinerat med mänsklig styrning. Våra medarbetare är tullspecialister med många års erfarenhet och utbildas regelbundet. Dessutom har Gerlach möjlighet att avända ett antal förenklingar som du kan dra nytta av. Du kan därför lita på Gerlach – din tullspecialist.

Kontakta oss!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Europas ledande neutrala tullombud
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
Dialogue icon
Dialogue icon