AEO Ansökan

Gerlach är ditt expertstöd i processen för att bli Auktoriserad Ekonomisk Operatör (AEO).

Vi stödjer dig i ansökningsprocessen för att framgångsrikt erhålla ett AEO-tillstånd till ditt företag, så att du kan dra nytta av fördelarna att vara en Auktoriserad Ekonomisk Operatör.

Ansök nu för ett AEO-tillstånd
TILL

följd av den förändrade globala säkerhetssituationen har medlemsländerna i Världstullorganisationen kommit överens om ett Standard Ramverk för ”Secure and Facilitate Global Trade”, vilket skapar ett globalt ramverk för modern och effektiv riskhantering. En AEO – ”Auktoriserad Ekonomisk Operatör” status hjälper till att säkra den kontinuerliga försörjningskedjan från tillverkaren av en vara till den slutliga mottagaren – ett slags intyg om gott beteende för ett företag. En Auktoriserad Ekonomisk Operatör status (AEO) ger många fördelar både för import och export företag så för att inte riskera att din ansökan avvisas bör du alltid ha en kompetent partner vid din sida för att stödja dig under hela ansökningsprocessen

aeo_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Dina fördelar när du ansöker om AEO-status med Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi följer dig genom hela processen - från ansökan till din tullrevision.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Med Gerlach hjälp följer du gällande lagstiftning i respektive land.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Gerlach har tillförlitliga juridiskt kompatibla målprocesser och dokumentation.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  AEO-statusen ger dig fördelar för snabbare och problemfri tullklarering.
Ansök nu för ett AEO-tillstånd

Ansökan om AEO-godkännande
Vi får dig säkert genom ansökningsförfarandet

 

AEO-status kan ansökas av företag som är etablerade i Europeiska unionen och är involverade i tullhantering. Våra specialister hjälper dig framgångsrikt genom hela ansökningsförfarandet, vi utför exempelvis en snabbskanning av verksamheten och undersöker dina logistikprocesser. Resultatet avgör vilket AEO-tillstånd vi rekommenderar för just ditt företag.

Det finns olika typer av AEO-tillstånd: ” Tullförenklingar” (AEO C), ” Säkerhet ” (AEO S) samt kombinationen av båda tillstånden” Tullförenklingar / Säkerhet (AEO F). Auktoriserad Ekonomisk Operatörs status (AEO) är giltig i alla EU-medlemsstater och är inte tidsbegränsad.

Kontakta oss!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Europas ledande neutrala tullombud
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
Dialogue icon
Dialogue icon