Övriga Tulltjänster

Gerlach har lösningarna för just dina specifika tullbehov.

Vårt djupa kunnande inom tullrelaterade ämnen gör att vi kan hjälpa dig att optimera dina handelsprocesser.

Kontakta oss nu
Företag

som utövar utrikeshandel står inför många olika utmaningar som t ex: komplexa leveransuppsättningar som involverar transporter och tullhantering i flera länder, bristande medvetenhet kring utgifter för tullar, momshantering, punktskatter och intrastatdeklarationer.
Våra kompetenta specialister har kunskap som går utöver de vanliga tullförfarandena.

Icon_gerlach_250px-1-70x70

Dina fördelar med Gerlachs Övriga tulltjänster:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi utvecklar skräddarsydda koncept tillsammans med dig för dig.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lösningar för era branschspecifika krav.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Du kan välja ytterligare tjänster från en meny enligt dina behov och önskemål.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Nyttja vår geografiska täckning och globala nätverk.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Våra medarbetare har en utmärkt specialistkunskap och arbetar med 100%-igt legala lösningar.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet och minska dina administrativa utgifter.
Kontakta oss nu

Anpassade lösningar
Låt oss stödja dig individuellt

 

Med våra mervärdestjänster speciellt anpassade till dina krav kan vi hantera dina tullfrågor optimalt. Oavsett om det är strategiskt eller praktiskt stöd för dina tullprocesser – vi hittar alltid den lösning som är exakt rätt för ditt företag.

Kontakta oss!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Europas ledande neutrala tullombud
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
Dialogue icon
Dialogue icon