SE

Integritetspolicy

InnehÄllsförteckning

Gerlach Sweden AB (nedan Ă€ven kallat ”Gerlach”, ”vi”), ett företag inom Deutsche Post DHL Group, lĂ€gger stor vikt vid din integritet nĂ€r vi behandlar personuppgifter i vĂ„ra dagliga affĂ€rsprocesser.

Vi behandlar personuppgifter som samlas in nĂ€r du besöker vĂ„r webbplats i enlighet med de rĂ€ttsliga bestĂ€mmelserna. VĂ„r dataskyddspolicy bygger ocksĂ„ pĂ„ de riktlinjer för dataskydd som gĂ€ller för Deutsche Post DHL Group. Nedan informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter i samband med anvĂ€ndningen av vĂ„r webbplats www.gerlach-customs.com (”webbplatsen”).

I. AllmÀnt

 1. Kontaktuppgifter till den registeransvarige och dataskyddsombudet. Ansvarig för driften av denna webbplats:

 

Gerlach Zolldienste GmbH
Keniastraße 12
D-47269 Duisburg
Tel. +49 (0)203 348 599-100
Fax. +49 (0)203 348599-11
[email protected]

Ansvarar för Gerlachs tulltjÀnster och tjÀnster:

Gerlach Sweden AB
Post Box 16091
SE-200 25 MALMÖ
Phone +46 (0) 771 18 11 00
[email protected]

Om du har ytterligare frÄgor om dataskydd i samband med vÄr webbplats eller de tjÀnster som erbjuds kan du kontakta vÄrt dataskyddsombud:

Deutsche Post AG
Gabriela Krader LL.M.
Corporate Data Protection
53250 Bonn
Germany
E-Mail: [email protected]

 1. Personuppgifter

Personuppgifter Ă€r all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”); en identifierbar fysisk person Ă€r en person som direkt eller indirekt kan identifieras, sĂ€rskilt genom hĂ€nvisning till en identifierare sĂ„som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som Ă€r specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 1. De registrerades rÀtt

Du har följande dataskyddsrÀttigheter:

a) I enlighet med artikel. 15 GDPR kan du begÀra information om dina personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige.

b) Du kan begÀra rÀttelse i enlighet med art. 16 GDPR om dina uppgifter inte Àr (eller inte lÀngre Àr) korrekta.

c) Du kan begÀra radering av dina personuppgifter i enlighet med art. 17 GDPR.

d) I enlighet med art. 18 GDPR har du rÀtt att begÀra en begrÀnsning av behandlingen av dina personuppgifter.

e) Om kraven i Art. 20 (1) GDPR Àr uppfyllda har du rÀtt att fÄ dina uppgifter i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format.

f) Du har rÀtt att göra invÀndningar i enlighet med art. 21 GDPR om behandlingen av dina uppgifter grundar sig pÄ ett legitimt intresse.

g) Om du har gett ditt samtycke till en viss typ av behandling kan du nÀr som helst Äterkalla detta samtycke med verkan för framtiden genom att informera de relevanta kontaktadresserna i enlighet med art. 7 (3) GDPR.

h) Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen har du rÀtt att lÀmna in ett klagomÄl till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd i enlighet med art. 77 (1) GDPR.

 

Den behöriga tillsynsmyndigheten för ”Gerlach” Ă€r:

Landesbeauftragte fĂŒr Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 DĂŒsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-Mail: [email protected]

Please contact the address above if you wish to assert your data subject rights.

 

Data processing when exercising your rights:

För att kunna behandla din begÀran och för identifieringssyften vill vi pÄpeka att vi kommer att behandla dina personuppgifter pÄ grundval av artikel 6.1 i den europeiska lagstiftningen om personuppgifter. 1 mening 1 bokstav c) GDPR.

 1. Lagringens varaktighet

Dina personuppgifter raderas eller blockeras sÄ snart syftet med lagringen upphör. Dessutom kan uppgifter lagras pÄ grund av lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder. Uppgifterna kommer ocksÄ att blockeras eller raderas om en lagstadgad lagringstid löper ut, sÄvida det inte finns ett behov av fortsatt lagring av uppgifterna av avtalsmÀssiga skÀl. Se avsnitten nedan för mer information om lagringsperioder i samband med specifika produkter och tjÀnster.

 1. Kategorier av mottagare

Vi sÀljer, överför eller överlÀmnar inte dina uppgifter till tredje part pÄ nÄgot annat sÀtt och kommer inte att göra det i framtiden om inte detta krÀvs enligt lag, Àr nödvÀndigt för avtalets syften eller om du har gett ditt samtycke till en sÄdan överföring. Externa tjÀnsteleverantörer som behandlar uppgifter för vÄr rÀkning (t.ex. kundtjÀnstverksamhet, IT-tjÀnster) erbjuder tillrÀckliga garantier för att lÀmpliga tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder har genomförts pÄ ett sÄdant sÀtt att behandlingen sker i enlighet med kraven i EU:s allmÀnna dataskyddsförordning. De Àr avtalsmÀssigt skyldiga att upprÀtthÄlla strÀng sekretess i enlighet med art. 28 GDPR. I dessa fall fortsÀtter vi att vara ansvariga för skyddet av dina personuppgifter. Externa tjÀnsteleverantörer behandlar endast personuppgifter pÄ dokumenterade instruktioner frÄn de relevanta registeransvariga.

 1. Överföring till tredjelĂ€nder

Behandlingen av dina uppgifter sker Àven i lÀnder utanför EU. Utöver bestÀmmelserna i EU:s GDPR sker behandlingen av personuppgifter Àven pÄ grundval av de bindande företagsreglerna och EU:s standardavtalsklausuler.

 1. Koncernens policy för dataskydd

DPDHL-koncernens dataskyddspolicy reglerar de standarder för databehandling som gÀller i hela koncernen med sÀrskilt fokus pÄ överföringar till tredje land, dvs. överföringar av personuppgifter till lÀnder utanför EU som inte har en erkÀnt adekvat nivÄ av dataskydd. Om du vill veta mer om koncernens dataskyddspolicy kan du klicka hÀr.

 1. DatasÀkerhet

Vi vidtar alla nödvÀndiga tekniska och organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder för att skydda dina personuppgifter frÄn missbruk eller förlust. Dina uppgifter lagras till exempel i en sÀker driftsmiljö som inte Àr tillgÀnglig för allmÀnheten. I vissa fall krypteras dina personuppgifter under överföringen med hjÀlp av SSL-teknik (Secure Socket Layer). Detta innebÀr att en godkÀnd krypteringsmetod anvÀnds för kommunikation mellan din dator och vÄra servrar, förutsatt att din webblÀsare stöder SSL.

Om du vill kommunicera med oss via e-post bör du komma ihÄg att sekretessen för den överförda informationen inte kan garanteras. InnehÄllet i e-postmeddelandena kan lÀsas av tredje part. Vi rekommenderar dÀrför att konfidentiell information som riktas till dem skickas med post.

 1. Ändringar i sekretesspolicyn

InnehÄllet i denna integritetspolicy ses över regelbundet. De registeransvariga förbehÄller sig rÀtten att Àndra integritetspolicyn nÀr som helst med eller utan föregÄende meddelande. Se till att regelbundet kontrollera om det finns nÄgra Àndringar.

II. Behandling av uppgifter nÀr du besöker vÄr webbplats     

 1. Besök vÄr webbplats

”Gerlach” ser till att uppgifterna om besökarna pĂ„ denna webbplats skyddas. NĂ€r du besöker denna webbplats lagrar webbservrarna av sĂ€kerhetsskĂ€l tillfĂ€lligt uppgifter som kan möjliggöra identifiering. Följande uppgifter samlas in:

 • VĂ€rdnamn pĂ„ den dator som anvĂ€nder sig av webbplatsen.
 • IP-adress
 • Webbplats frĂ„n vilken du besökte denna webbplats.
 • En förteckning över de webbplatser som du har besökt inom ramen för vĂ„r totala nĂ€rvaro pĂ„ Internet.
 • Datum och varaktighet för ditt besök, meddelande om huruvida besöket var lyckat eller inte.
 • Volym av överförda uppgifter.
 • Information om identifieringsuppgifter för den webblĂ€sartyp och det operativsystem som du anvĂ€nder.

Andra personuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, samlas inte in om du inte sjÀlvmant lÀmnar dessa uppgifter, t.ex. nÀr du fyller i ett kontaktformulÀr online, i samband med registrering, en kundundersökning, en tÀvling, avtalsbehandling eller i samband med en förfrÄgan.

TillfÀllig lagring av dessa uppgifter Àr nödvÀndig under ditt besök pÄ webbplatsen för att webbplatsen ska kunna levereras till dig. Ytterligare lagring i loggfiler sker för att sÀkerstÀlla webbplatsens funktionalitet och sÀkerheten i vÄra IT-system. Dessa ÀndamÄl omfattas ocksÄ av ett legitimt intresse av databehandling. Denna ÄtgÀrd vidtas pÄ grundval av artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav f) GDPR.

Uppgifterna raderas sÄ snart de inte lÀngre behövs för att uppnÄ det syfte för vilket de samlades in. För tillhandahÄllandet av webbplatsen Àr detta fallet nÀr sessionen avslutas. Loggfilerna (Ätkomstloggar) sparas sÄ att administratörerna har direkt och exklusiv tillgÄng till dem under 24 timmar. DÀrefter Àr de endast tillgÀngliga indirekt genom ÄterstÀllning frÄn sÀkerhetskopieringsband och raderas permanent efter 30 dagar.

 1. Registrering pÄ vÄr plattform

a. Kundkonto

För att kunna anvÀnda vÄra tjÀnster mÄste du logga in pÄ vÄr webbplats som kund. Detta krÀver en registrering. Registreringen av ett kundkonto krÀvs för att du ska kunna fÄ tillgÄng till funktionerna och verktygen pÄ din plattform och för att du ska kunna fÄ erbjudanden frÄn oss.

Dessutom har du möjlighet att hantera ditt konto efter registreringen.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av personuppgifter Àr artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav b) GDPR. Dina registreringsuppgifter sparas tills du bestÀmmer dig för att radera ditt konto, om inte en lÀngre lagringstid krÀvs enligt lag.

Om du vill registrera dig mÄste du lÀmna nedanstÄende personuppgifter:

 • Företagsnamn
 • Deklaration per Ă„r
 • FullstĂ€ndigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Land
 • MOMS-ID

NÀr du har skickat dina uppgifter fÄr du ett e-postmeddelande frÄn oss. För att slutföra registreringen mÄste du bekrÀfta lÀnken. Inom ramen för registreringen och bekrÀftelsen sparas Àven din IP-adress och tidpunkten för registreringen eller bekrÀftelsen för att verifiera din registrering.

b. Behandling av uppgifter för fullgörande av kontrakt

Som en del av de tjĂ€nster som tillhandahĂ„lls, sĂ€rskilt transport- och logistiktjĂ€nster, behandlas personuppgifter pĂ„ grundval av avtal som ingĂ„tts med dig. Dessa uppgifter anvĂ€nds till exempel för att genomföra ett (avvecklings)avtal, för att administrera kunduppgifter, för att behandla betalningar och, vid behov, för att utföra kreditkontroller. Vissa transportuppgifter lĂ€mnas till myndigheterna i transit- eller destinationslandet – beroende pĂ„ relevanta rĂ€ttsliga krav – för tullklarering och beskattning eller för sĂ€kerhetskontroller. SĂ„dana uppgifter omfattar i allmĂ€nhet avsĂ€ndarens namn och adress, mottagarens namn och adress, en beskrivning av varorna samt sĂ€ndningens kvantitet, vikt och vĂ€rde.

För att uppfylla ett (deklarations)avtal behandlas kundens och den (alternativa) mottagarens personuppgifter (t.ex. avsÀndarens och den (alternativa) mottagarens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, leveransinformation, leveransdokumentation, t.ex. signatur, GPS-uppgifter och tidpunkt för leveranshÀndelsen, bankuppgifter, identifieringsuppgifter).

Som allmÀn regel Àr den rÀttsliga grunden artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav b) GDPR, eftersom behandlingen sker för att fullgöra ett avtal dÀr du Àr (indirekt) involverad och för att bevisa att tjÀnsten har levererats korrekt. Vidare sker behandlingen av uppgifter för att uppfylla rÀttsliga skyldigheter i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 1 mening 1 bokstav c) GDPR i samband med fullgörandet av kontraktet.

c. Databehandling för sÀkerhet, kvalitetssÀkring och processoptimering.

Vi behandlar de uppgifter som samlas in i samband med genomförandet av avtalet för (data)sÀkerhet (t.ex. för att upptÀcka brott eller missbruk), för att ta fram statistik och för kvalitetssÀkring, processoptimering och planeringssÀkerhet i den utstrÀckning som lagen tillÄter. Vi har ett legitimt intresse av denna behandling för att sÀkerstÀlla en smidig drift och kontinuerlig förbÀttring av de sÀrskilda produkterna och tjÀnsterna. Vi anser att det inte finns nÄgot övervÀgande intresse som Àr vÀrt att skydda, eftersom intensiteten i behandlingen Àr extremt lÄg, t.ex. genom anvÀndning av pseudonymer. Den rÀttsliga grunden för denna databehandling Àr artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav f) GDPR.

d. Behandling av uppgifter i försÀljningssyfte

Om du registrerar dig som kund kommer dina adressuppgifter (t.ex. namn, adress) att behandlas för att informera dig om erbjudanden, nyheter, produkter och tjĂ€nster frĂ„n ”Gerlach”. Den rĂ€ttsliga grunden för den ovannĂ€mnda behandlingen Ă€r artikel 6.1.1. 1 mening 1 bokstav f) GDPR. VĂ„rt legitima intresse ligger framför allt i att tillhandahĂ„lla optimal och kundspecifik service. Du har rĂ€tt att nĂ€r som helst invĂ€nda mot denna behandling. För att utöva din rĂ€tt kan du helt enkelt kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Om du registrerar dig för vÄrt nyhetsbrev kommer vi att anvÀnda din e-postadress för ovan nÀmnda ÀndamÄl. Den rÀttsliga grunden för denna databehandling Àr ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 i den nya lagen om databehandling av personuppgifter. 1 mening 1 bokstav a) GDPR.

Du kan nÀr som helst sluta ta emot information och nyheter via e-post genom att klicka pÄ den relevanta lÀnken lÀngst ner i e-postmeddelandet. Du kan ocksÄ nÀr som helst Äterkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att anvÀnda ovanstÄende kontaktadress.

Om du avregistrerar dig frÄn e-postmeddelanden eller Äterkallar ditt samtycke kommer motsvarande uppgifter att tas bort eller blockeras frÄn sÀndlistan och kommer inte lÀngre att behandlas för dessa ÀndamÄl.

Vi utför en framgÄngsmÀtning som en del av e-postutskicksprocessen. Det registreras till exempel om ett e-postmeddelande har öppnats och om det har klickats pÄ lÀnkar i e-postmeddelandet. Analyserna tjÀnar till att identifiera anvÀndarnas lÀsvanor och anpassa innehÄllet till dem eller skicka olika innehÄll enligt anvÀndarnas intressen. Den rÀttsliga grunden för denna databehandling Àr artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav f) GDPR. Denna databehandling för vÄr egen direktmarknadsföring sker inom ramen för vÄrt legitima intresse.

e. BetalningstjÀnster

Vi anvÀnder tredje parts betaltjÀnster beroende pÄ vilken betalningsmetod du har valt. DÀrmed kommer dina uppgifter ocksÄ att behandlas i ett sÄ kallat tredje land, dvs. vidarebefordras till ett land utanför Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet (EES) eller nÄs dÀrifrÄn. Denna dataöverföring Àr nödvÀndig för att uppfylla respektive transportavtal (t.ex. tullklarering). Om en överföring till tredje land sker av ovan nÀmnda ansvariga parter, sker detta endast pÄ grundval av DPDHL Groups dataskyddspolicy, EU:s standardavtalsklausuler eller inom ramen för undantagen i GDPR.

Observera sekretessmeddelandena för betaltjÀnsterna. Ytterligare information finns hÀr: https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

 1. Jobb och karriĂ€r pĂ„ ”Gerlach”

Detta beskriver behandlingen av personuppgifter nĂ€r du anvĂ€nder Deutsche Post DHL Groups karriĂ€rwebbplatser inklusive mobilapplikationer (vĂ„ra ”Appar”).

a) Vem Àr ansvarig för denna karriÀrsida?

Den ansvariga parten i den mening som avses i GDPR Àr:

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle Str. 20
53113 Bonn

Om du har nĂ„gra frĂ„gor om behandlingen av dina personuppgifter pĂ„ denna webbplats kan du kontakta Deutsche Post AG:s dataskyddsombud antingen per post pĂ„ den angivna adressen eller per e-post pÄ [email protected].

 

b) Deutsche Post AG:s behandling av personuppgifter

Nedan vill vi ge dig en översikt över hur vi sÀkerstÀller skyddet av dina personuppgifter nÀr du besöker vÄr webbplats och vilka typer av personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte och i vilken omfattning.

 1. Behandling av uppgifter nĂ€r du gĂ„r in pĂ„ vĂ„r webbplats – loggfiler.

NÀr du besöker vÄr webbplats samlas information av allmÀn karaktÀr in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) omfattar till exempel typen av webblÀsare, det anvÀnda operativsystemet, domÀnnamnet pÄ din Internetleverantör och liknande. Dessutom överförs IP-adressen och anvÀnds för att tillhandahÄlla den tjÀnst du begÀrt. Denna information Àr tekniskt nödvÀndig för att korrekt leverera det innehÄll pÄ webbplatsen som du har begÀrt och Àr obligatorisk nÀr du anvÀnder Internet.

Enligt vÄrt IT-sÀkerhetskoncept lagras loggfilerna i 120 dagar för att upptÀcka och analysera eventuella attacker mot vÄr webbplats. Den rÀttsliga grunden för databehandlingen Àr art. 6 para. 1 lit f) DSGVO.

 1. Individuellt skrÀddarsydda arbetsrekommendationer

PÄ vÄr webbplats har du möjlighet att fÄ jobbrekommendationer som Àr individuellt anpassade till dig. För detta ÀndamÄl anvÀnder vi den information som du lÀmnar pÄ webbplatsen eller via chattroboten (önskad arbetsplats, arbetslivserfarenhet, fÀrdigheter och arbetsbeskrivning) för att visa dig lÀmpliga jobb. Om du laddar upp ett CV lÀser vi automatiskt ovanstÄende information frÄn det och anvÀnder den för att visa lÀmpliga jobberbjudanden. Vi lagrar dina uppgifter i pseudonym form med hjÀlp av en cookie under en period pÄ 12 mÄnader för att kunna visa lÀmpliga jobberbjudanden för dig pÄ grundval av dina uppgifter nÀr du gÄr in pÄ webbplatsen vid ett senare tillfÀlle. Det Àr dÀrför inte möjligt för oss att identifiera en specifik person. Den rÀttsliga grunden för att stÀlla in kakan Àr det samtycke som ges i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. Den rÀttsliga grunden för den fortsatta behandlingen av uppgifterna för att visa lÀmpliga jobb Àr Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 1. Skapande av en profil

NÀr du begÀr information för individuellt skrÀddarsydda jobbrekommendationer har du möjlighet att lÀmna personuppgifter (namn, e-postadress) pÄ frivillig basis. Om du ger oss dessa kommer vi att lagra dina uppgifter i personlig form i 12 mÄnader för att kunna visa vÄra individuellt anpassade jobbrekommendationer för dig i personlig form och framför allt för att kunna vÀnda oss till dig personligen i detta syfte. Den rÀttsliga grunden Àr ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

 1. Registrering för Job Alert

För att registrera dig för vÄr Job Alert anvÀnder vi det sÄ kallade dubbelopt-in-förfarandet. Det innebÀr att efter att du har angett din e-postadress skickar vi dig ett bekrÀftelsemail till den e-postadress du har angett, dÀr vi ber dig bekrÀfta att du vill ta emot Job Alert. Om du inte bekrÀftar detta inom fyra timmar raderas din registrering automatiskt. Om du bekrÀftar att du vill ta emot Job Alert kommer vi att lagra din e-postadress i 12 mÄnader eller tills du avregistrerar dig frÄn Job Alert. Lagringen tjÀnar syftet att kunna skicka dig lÀmpliga jobberbjudanden utifrÄn dina sökuppgifter. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkterna för din registrering varje gÄng du registrerar och bekrÀftar, för att förhindra missbruk av dina personuppgifter och för att kunna bevisa att du skickat korrekt. Den rÀttsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter Àr Art. 6 para. 1 mening 1 bokstav a DSGVO.

Obligatorisk information för att skicka Job Alert Àr e-postadressen, det önskade omrÄdet och din karriÀrnivÄ, sÄ att vi kan skicka lÀmpliga jobbrekommendationer pÄ grundval av detta. Du kan Äterkalla ditt samtycke genom att klicka pÄ lÀnken som finns i varje e-postmeddelande med Job Alert.

 1. Information för att garantera datasÀkerheten

Vi vidtar tekniska och organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder pÄ vÄra sidor för att skydda de personuppgifter som lagras hos oss frÄn Ätkomst av tredje part, förlust eller missbruk och för att möjliggöra sÀker dataöverföring. Vi mÄste pÄpeka att det pÄ grund av Internets struktur kan förekomma obehörig Ätkomst till uppgifter frÄn tredje part. Det Àr dÀrför ocksÄ ditt ansvar att skydda dina uppgifter mot missbruk genom att kryptera dem eller pÄ annat sÀtt. Utan lÀmpliga skyddsÄtgÀrder kan i synnerhet okrypterade uppgifter, Àven om de överförs via e-post, lÀsas av tredje part.

 1. AnvÀndning av webbspÄrning

”Gerlach” anvĂ€nder spĂ„rningsprogram för att avgöra hur mĂ„nga anvĂ€ndare som besöker vĂ„r webbplats och hur ofta. Denna programvara anvĂ€nds inte för att samla in individuella personuppgifter eller individuella IP-adresser. Uppgifterna anvĂ€nds uteslutande i anonym och sammanfattande form för statistiska Ă€ndamĂ„l och för att vidareutveckla webbplatsen.

Klicka hÀr  

 1. AnvÀndning av kakor

”Cookies” Ă€r smĂ„ filer som gör det möjligt att lagra specifik information om dig pĂ„ din enhet nĂ€r du besöker denna webbplats. Cookies hjĂ€lper till att faststĂ€lla anvĂ€ndningsfrekvensen och antalet anvĂ€ndare som besöker denna webbplats och att göra vĂ„ra tjĂ€nster till dig sĂ„ bekvĂ€ma och effektiva som möjligt.

Vi anvĂ€nder ”sessionscookies” i enlighet med artikel 6.1 i den hĂ€r förordningen. 1 mening 1 bokstav f) GDPR för att optimera denna webbplats och sĂ€kerstĂ€lla bekvĂ€m och obehindrad anvĂ€ndning. Dessa cookies sparas endast under den tid som ditt besök pĂ„ denna webbplats varar. De raderas automatiskt nĂ€r du stĂ€nger din webblĂ€sare.

För det andra anvĂ€nds ”permanenta cookies” för att registrera information om besökare som regelbundet besöker webbplatsen. Anledningen till att vi anvĂ€nder dessa kakor Ă€r att vi vill kunna erbjuda dig en optimal anvĂ€ndarvĂ€gledning och ”kĂ€nna igen” dig för att kunna presentera en sĂ„ varierad webbplats och nytt innehĂ„ll som möjligt för dig vid Ă„terkommande anvĂ€ndning.

NÀr du gÄr in pÄ denna webbplats kommer en cookie-banner att informera dig om att du genom att anvÀnda vÄr webbplats samtycker till anvÀndningen av cookies. Den rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjÀlp av cookies för analytiska ÀndamÄl Àr artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav a) GDPR förutsatt att anvÀndaren har gett sitt samtycke. Du har naturligtvis möjlighet att avaktivera lagringen av cookies.

Ingen individuell profilering utförs pÄ grundval av anvÀndningsbeteende. InnehÄllet i en permanent kaka Àr begrÀnsat till ett identifikationsnummer. Ditt namn, din e-postadress, IP-adress etc. lagras inte.

InstÀllningar för cookies

NÀr du klickar pÄ en av dessa öppnas ett förtroendeinstÀllningscenter; samma beteende som lÀnken för cookieinstÀllningar i sidfoten.

 1. LĂ€nkar till sociala medier

VÄr webbplats innehÄller enkla lÀnkar till följande sociala medier:

 • Facebook (som drivs av: Facebook): Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
 • Twitter (drivs av: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).
 • LinkedIn (drivs av: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland).
 • Youtube (drivs av: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

I dessa fall sker en överföring av uppgifter till de nĂ€mnda sociala medieoperatörerna endast om motsvarande ikon (t.ex. ”f” för Facebook) klickas pĂ„. Om du klickar pĂ„ en av dessa ikoner öppnas en sida hos motsvarande sociala medieoperatör i ett popup-fönster. DĂ€r kan du publicera information om vĂ„ra produkter i enlighet med de regler som gĂ€ller för operatören av sociala medier.

PÄ vissa av de webbplatser som erbjuds av oss visas dessutom fritt tillgÀngligt innehÄll frÄn tredjepartsleverantören Youtube. Vi överför inga personuppgifter till dessa tredje parter för att visa innehÄllet. Youtube har sina egna cookie- och sekretesspolicyer som vi inte kontrollerar. VÀnligen informera dig om de uppgifter som samlas in av tredjepartsleverantörer hos respektive leverantör.

 1. Kontakt

Du kan kontakta oss via kontaktformulÀr pÄ vÄr webbplats, e-post, telefon, sociala medier eller post.  De personuppgifter som du lÀmnar (t.ex. för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, anmÀrkningar, kundnummer) behandlas uteslutande för den tekniska administrationen av vÄr webbplats och för att ge dig de begÀrda tjÀnsterna eller informationen.

Den rÀttsliga grunden för denna databehandling Àr Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b) GDPR och art. 6 par. 1 mening 1 lit. f) GDPR. VÄrt legitima intresse hÀrrör frÄn mÄlet att besvara dina förfrÄgningar och dÀrmed upprÀtthÄlla och frÀmja din tillfredsstÀllelse som kund eller anvÀndare av vÄr webbplats. VÄrt legitima intresse bestÄr i synnerhet av att sÀkerstÀlla ett smidigt processflöde, behandla kundförfrÄgningar, direktmarknadsföring av egna produkter och tjÀnster och att kontinuerligt förbÀttra dem.

Under förutsÀttning att inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder behöver iakttas kommer din begÀran att lagras i högst tvÄ Är hos den berörda registeransvarige som bevis pÄ korrekt behandling och för att ytterligare optimera tjÀnsterna.

 1. Google Maps

Den hĂ€r webbplatsen anvĂ€nder Google Maps (API) som tillhör Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Maps Ă€r en webbtjĂ€nst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt tillhandahĂ„lla geografisk information. Du kan anvĂ€nda den hĂ€r tjĂ€nsten för att se vĂ„r plats och göra det lĂ€ttare för dig att hitta oss. NĂ€r du gĂ„r in pĂ„ undersidor som innehĂ„ller en Google Maps-karta överförs information om din anvĂ€ndning av vĂ„r webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google pĂ„ servrar. Detta kan ocksĂ„ omfatta överföring och lagring av uppgifter pĂ„ servrar i USA. Detta gĂ€ller oavsett om Google tillhandahĂ„ller ett anvĂ€ndarkonto som du Ă€r inloggad pĂ„ eller om det inte finns nĂ„got anvĂ€ndarkonto. NĂ€r du Ă€r inloggad pĂ„ Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du vill undvika denna mappning till din profil hos Google mĂ„ste du logga ut innan du aktiverar knappen.

Google sparar dina uppgifter (Àven för anvÀndare som inte Àr inloggade) som anvÀndningsprofiler och utvÀrderar dem. UtvÀrderingen sker sÀrskilt i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstaven f) GDPR pÄ grundval av Googles legitima intressen nÀr det gÀller att lÀgga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrÄgeorienterad utformning av webbplatsen.

För lokaliseringssökningen överförs endast den sökadress som anvÀndaren har angett. Det finns ingen koppling eller lagring mellan sökinmatningen och anvÀndaren.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med anvÀndningen av Google Maps, Àr det ocksÄ möjligt att helt avaktivera webbtjÀnsten Google Maps genom att stÀnga av JavaScript-applikationen i din webblÀsare. Google Maps och dÀrmed Àven kartvisningen pÄ denna webbplats kan inte anvÀndas.

Databehandlingen sker pÄ grundval av artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 mening 1 bokstav f) GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att visualisera vÄra online-erbjudanden och att enkelt hitta de platser som vi har angett pÄ webbplatsen.

LĂ€nk till Googles integritetspolicy

 1. Google Tag Manager

Vi anvÀnder Google Tag Manager, en webbtjÀnst som tillhandahÄlls av Google för att hantera webbtaggar. SjÀlva Google Tag Manager-verktyget (som implementerar taggarna) Àr en cookieless-domÀn och samlar inte in personligt identifierbar information. Verktyget utlöser andra taggar som kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgÄng till dessa uppgifter. Om det inaktiveras pÄ domÀn- eller cookienivÄ kommer det att förbli i kraft för alla spÄrningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Du kan lÀsa mer om Tag Manager i informationen om Google Tag Manager.

Integritetspolicy

Facebook-sida ”Gerlach”

 1. Inledning

Vi Àr glada att vÀlkomna dig till vÄr Facebook-fansida, tack för ditt intresse för vÄrt företag, vÄra produkter och tjÀnster. I följande dokument vill vi informera dig om vissa frÄgor som rör dataskyddslagar som gÀller nÀr du besöker vÄr fansida.

 • VĂ„r fansida tillhandahölls till oss av Meta Platforms Inc. i enlighet med gĂ€llande anvĂ€ndarvillkor. Facebook Ă€r ensamt ansvarig för den tekniska driften av fansidan.
 • Vi Ă€r ensamma ansvariga för det innehĂ„ll som vi lĂ€gger upp pĂ„ sidan.
 • Ditt besök och din interaktion pĂ„ vĂ„r fansida spĂ„ras av Facebook. Denna information kommer att tillhandahĂ„llas oss i anonymiserad form (som page insights). Om du har ett Facebook-konto kommer Facebook att behandla dina uppgifter i enlighet med Facebooks egna anvĂ€ndarvillkor. Om du inte Ă€r medlem i Facebook kommer dina interaktioner pĂ„ vĂ„r fansida att spĂ„ras anonymt och kommer ocksĂ„ att tillhandahĂ„llas till oss i form av statistisk analys (page insights). BĂ„de Meta och vi Ă€r gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter i hĂ€ndelser som rör sidinsights (insight data).
 • I enlighet med avtalet mellan Facebook och oss (ett page insights-tillĂ€gg) ska varje gemensamt personuppgiftsansvarig uppfylla sina informationsskyldigheter pĂ„ egen hand.
 • Du kan utöva dina rĂ€ttigheter som registrerad person (se punkt 4) genom att kontakta den ansvarige för insightsdata. Om vi fĂ„r en förfrĂ„gan som faller inom Facebooks ansvarsomrĂ„de ska vi vidarebefordra den till Facebook för vidare behandling.
 • Vi har inget inflytande över Facebooks behandling av uppgifterna. Dessutom har vi ingen information om i vilken grad, för vilka Ă€ndamĂ„l och under hur lĂ„ng tid Facebook kommer att lagra uppgifterna och eventuellt utvĂ€rdera, koppla och överföra informationen till tredje part. Om du vill kontakta oss direkt, dvs. utan Facebooks medverkan, kan du anvĂ€nda kontaktuppgifterna pĂ„ vĂ„r webbplats.
 • Ytterligare information om databehandling för vilken Facebook Ă€r ensam ansvarig finns i Facebooks datapolicy och cookiepolicy.
 1. Vem Àr ansvarig för behandlingen av uppgifter?

Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Tyskland Ă€r ansvarig för den information som lĂ€ggs ut och Ă€ven för behandlingen av den.

Du kan nÄ vÄrt dataskyddsombud pÄ följande adress:

Deutsche Post AG
Corporate Data Protection
53250 Bonn
Germany
E-Mail: [email protected]

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, och Deutsche Post AG Àr gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter i hÀndelser för sidinsikter (Insights-data). Den kollektiva behandlingen grundar sig pÄ ett avtal mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR, som du kan se pÄ: Information om Page Insights.

 1. Vilka uppgifter behandlar vi och hur och varför behandlar vi dina uppgifter?

3.1) Databehandling av sidinsikter för statistiska ÀndamÄl

För vÄr fansida förser Meta oss med page insights. Page insights Àr anonym statistik som genereras som ett resultat av vissa hÀndelser och som spÄras av Facebook nÀr en besökare pÄ en fansida, t.ex. du, interagerar pÄ vÄr fansida. Vi kan anvÀnda sidinsikterna, som inte innehÄller nÄgra personuppgifter, för att se vilket innehÄll som sÀrskilt nÄs av vilken grupp individer. Vi kan ocksÄ anvÀnda dessa uppgifter för att optimera sjÀlva fansidan. Detta utgör ett legitimt intresse för behandling (behandling av personuppgifter vid evenemang för sidinsights). Den rÀttsliga grunden för databehandling i samband med sidoinsikt Àr artikel 6.1 i artikel 6.2 i den allmÀnna lagstiftningen. 1 mening 1 bokstav f) GDPR. Du kan justera instÀllningarna för dina Facebook-annonspreferenser i ditt Facebook-konto.

3.2) Behandling av uppgifter som uppstÄr nÀr du kontaktar oss och frÄn annan kommunikation

Vi samlar inte sjÀlva in personuppgifter nÀr du tar kontakt med oss genom att bland annat anvÀnda ett kontaktformulÀr eller Messenger. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för att svara pÄ förfrÄgan, för att etablera kontakt, för den tillhörande tekniska administrationen och kommer, om inte andra lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder gÀller, att anvÀndas i högst tvÄ Är för att bevisa korrekt och korrekt behandling och för ytterligare optimering av tjÀnsterna.

VÄrt legitima intresse Àr att behandla ditt Àrende korrekt sÄ snabbt som möjligt. Den rÀttsliga grunden för behandlingen Àr artikel 6.1 i artikel 6.2 i den allmÀnna lagstiftningen. 1 mening 1 bokstav f) GDPR. Om kontakten initieras för att inleda eller ingÄ ett avtal, gÀller artikel 6 para. 1 mening 1 bokstav b) GDPR som rÀttslig grund. Om du lÀmnar personuppgifter till oss pÄ vÄr fansida (t.ex. som en del av kommentarer) ska denna process genomföras pÄ grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 para. 1 mening 1 bokstav a) GDPR. Du kan nÀr som helst Äterkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Om du vill utbyta personuppgifter med oss rekommenderar vi att du kontaktar vÄr kundtjÀnst.

Uppgifter samlas ocksÄ in för att hÄlla och behandla tÀvlingar. Respektive information, t.ex. om vilka uppgifter som behandlas i vilket syfte, finns i dataskyddsmeddelandena och villkoren för respektive tÀvling.

3.3) Behandling av uppgifter för direkt marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att informera dig om vÄra erbjudanden, innovationer, produkter och tjÀnster. Personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring inom ramen för vÄra legitima intressen. Den rÀttsliga grunden för denna databehandling Àr artikel 6.1 i artikel 6.2 i den allmÀnna lagstiftningen. 1 mening 1 bokstav f) GDPR. Du har alltid rÀtt att invÀnda mot behandlingen för direktmarknadsföring (se punkt 4). NÀr din invÀndning har uttryckts ska dina personuppgifter inte lÀngre behandlas för dessa ÀndamÄl.

 1. Vilka rÀttigheter har anvÀndarna?

Enligt dataskyddsförordningen ska de registrerade ha följande rÀttigheter:

 • Enligt artikel 15 i GDPR har de rĂ€tt att fĂ„ information om de personuppgifter som behandlas av respektive personuppgiftsansvarig.
 • De kan begĂ€ra en rĂ€ttelse enligt artikel 16 i GDPR, förutsatt att deras uppgifter inte Ă€r eller inte lĂ€ngre Ă€r korrekta.
 • Enligt artikel 17 i GDPR kan de registrerade begĂ€ra att deras personuppgifter raderas.
 • Enligt artikel 18 i GDPR har de rĂ€tt att begĂ€ra en begrĂ€nsning av behandlingen av deras personuppgifter.
 • Om villkoren i artikel 20.1 i GDPR har uppfyllts har de registrerade rĂ€tt att fĂ„ sina uppgifter i ett strukturerat, allmĂ€nt anvĂ€nt och maskinlĂ€sbart format.
 • Enligt artikel 77.1 i GDPR har de berörda personerna rĂ€tt att lĂ€mna in ett klagomĂ„l till den ansvariga dataskyddsmyndigheten.
 • Enligt artikel 21.2 i GDPR kan du nĂ€r som helst invĂ€nda mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Enligt artikel 21 i GDPR har de registrerade rĂ€tt att invĂ€nda, förutsatt att deras uppgifter behandlas pĂ„ grundval av ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR (se punkterna 3.1 och 3.2) och förutsatt att de kan Ă„beropa skĂ€l som rör deras egen sĂ€rskilda situation. Du kan göra en invĂ€ndning hos oss genom att ange dina kontaktuppgifter, den specifika behandling som du invĂ€nder mot, de grunder för invĂ€ndningen som hĂ€rrör frĂ„n din sĂ€rskilda situation och namnet pĂ„ fansidan.

eller vid en invÀndning mot behandling av sidans insikter för statistiska ÀndamÄl (se punkt 3.1) med Facebook. Om vi fÄr en förfrÄgan som faller inom Facebooks ansvarsomrÄde ska vi vidarebefordra den till Facebook för vidare behandling.

Om du vill utöva den registrerades rÀttigheter gentemot Facebook kan du kontakta Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Du kan utöva dessa rÀttigheter online genom att anvÀnda det kontaktformulÀr som finns pÄ Facebooks webbplats.

Om du vill utöva dina rÀttigheter som registrerad person i kontakter med oss, vÀnligen anvÀnd kontaktuppgifterna i punkt 2.

Följ oss pÄ:

VĂ€lj ett land