Transit

Gerlach har lösningen för din trafik i transit

Vi stödjer dig i de gällande kraven vid transport av dina varor i transit och säkerställer en korrekt tullhantering.

Förbered din Transit
När

varor transporteras genom ett lands territorium måste de stanna vid alla gränsövergångar för att presenteras för tullen. Ett transiteringsförfarande förenklar betydligt förflyttningen av varor mellan EU: s medlemsstater och tredjeländer (länder utanför EU). Tullexperterna i Gerlach är förtroliga med alla relevanta bestämmelser och legala krav för transitförfaranden. Därför skall du förlita dig på Gerlach – din tullspecialist – för transitering.

transit_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Dina fördelar med transit hos Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi stödjer dig i fysiska tullinspektioner och dokumentkontroller.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi stödjer dig vid förfrågningar från tullmyndigheterna.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi tillhandahåller garantier och arkiverar alla relevanta dokument.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi stödjer dig vid uppföljing av oavslutade tranistförfaranden.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi möjliggör användning av förenklade förfaranden (godkänd mottagare / godkänd avsändare).
Förbered din Transit

Transit
underlätta din transport

 

I EU gäller det så kallade destinationslandsprincipen. Det innebär att mervärdesskatt på varor endast tas ut i det land där de skall handlas och förbrukas. Detta är utgångspunkten för transitförfarandet som tillåter varor att transporteras mellan två punkter inom EU. Varorna måste då tulldeklareras vid slutdestinationen, dessutom tillåter detta förfarande att varor transporteras mellan två EU-länder om de passerar genom ett icke EU-land (tredje Land).

Det finns olika typer av transitering, bland annat TIR-carneten (Transport Internationaux Routiers), vilket förenklar vägtransporten. De tullkontroller som utförts i avgångslandet är erkända i alla länder som passeras. Det finns också Carnet ATA (Admission Temporaire) som är speciellt utformad för temporär import av varor i internationell handel. Gemenskapstransiteringsförfarandet (CTS) reglerar transporter av varor från länder utanför EU, mellan två EU-medlemsstater samt det gemensamma transiteringsförfarandet (CTS) reglerar även transporter av varor mellan EU och Efta-länder. Oavsett vilket förfarande du väljer: Gerlach är alltid rätt kontakt för dig.

Kontakta oss!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Europas ledande neutrala tullombud
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
Dialogue icon
Dialogue icon