SE

Transit

Gerlach har lösningen för din trafik i transit
Kontakta oss

Vi stödjer dig i de gällande kraven vid transport av dina varor i transit och säkerställer en korrekt tullhantering.

N√§r varor transporteras genom ett lands territorium m√•ste de stanna vid alla gr√§ns√∂verg√•ngar f√∂r att presenteras f√∂r tullen. Ett transiteringsf√∂rfarande f√∂renklar betydligt f√∂rflyttningen av varor mellan EU: s medlemsstater och tredjel√§nder (l√§nder utanf√∂r EU). Tullexperterna i Gerlach √§r f√∂rtroliga med alla relevanta best√§mmelser och legala krav f√∂r transitf√∂rfaranden. D√§rf√∂r skall du f√∂rlita dig p√• Gerlach ‚Äď din tullspecialist ‚Äď f√∂r transitering.

Förbered din Transit

Dina fördelar med transit hos Gerlach:

Vi stödjer dig i fysiska tullinspektioner och dokumentkontroller.

Vi stödjer dig vid förfrågningar från tullmyndigheterna.

Vi stödjer dig vid uppföljing av oavslutade tranistförfaranden.

Vi möjliggör användning av förenklade förfaranden (godkänd mottagare / godkänd avsändare).

Kontakta ossKontakta oss

Alla tulltjänster

Transit

Vi stödjer dig i de gällande kraven vid transport av dina varor i transit och säkerställer en korrekt tullhantering.

Import

Vi följer dig genom hela tullprocessen och säkerställer en enkel importhantering av dina varor.

Export

Vi följer dig genom hela tullprocessen och säkerställer en enkel exporthantering av dina varor.

Clearance Package Norway

Vi erbjuder företag som exporterar varor till Norge ett bekvämt sätt att komma in på marknaden: Vårt gemensamma förtullningspaket.

  Transit
  underlätta din transport

  I EU gäller det så kallade destinationslandsprincipen. Det innebär att mervärdesskatt på varor endast tas ut i det land där de skall handlas och förbrukas. Detta är utgångspunkten för transitförfarandet som tillåter varor att transporteras mellan två punkter inom EU. Varorna måste då tulldeklareras vid slutdestinationen, dessutom tillåter detta förfarande att varor transporteras mellan två EU-länder om de passerar genom ett icke EU-land (tredje Land).

  Det finns olika typer av transitering, bland annat TIR-carneten (Transport Internationaux Routiers), vilket förenklar vägtransporten. De tullkontroller som utförts i avgångslandet är erkända i alla länder som passeras. Det finns också Carnet ATA (Admission Temporaire) som är speciellt utformad för temporär import av varor i internationell handel. Gemenskapstransiteringsförfarandet (CTS) reglerar transporter av varor från länder utanför EU, mellan två EU-medlemsstater samt det gemensamma transiteringsförfarandet (CTS) reglerar även transporter av varor mellan EU och Efta-länder. Oavsett vilket förfarande du väljer: Gerlach är alltid rätt kontakt för dig.

  Förbered din Transit
  Följ oss på:

  Välj ett land