Tranzyt

Gerlach Posiada odpowiednie rozwiązania dla organizacji Twojego ruchu tranzytowego

Wspieramy Państwa we wszystkich wymogach związanych z transportem Państwa towarów w tranzycie i zapewniamy prawidłową obsługę odprawy celnej.

Zaplanuj swój przejazd teraz
GDY

towary są przewożone przez terytorium danego kraju, muszą zatrzymać się na wszystkich przejściach granicznych, aby mogły zostać zarejestrowane przez służby celne. Procedura tranzytowa znacznie upraszcza przepływ towarów między państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi (krajami nienależącymi do UE). Eksperci celni w Gerlach znają wszystkie istotne przepisy i regulacje prawne dotyczące procedur tranzytowych. Dlatego przy tranzycie powinniście Państwo polegać na Gerlach – Waszym specjaliście ds. celnych.

tranzyt_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Twoje zalety w transporcie z Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w kontrolach celnych i przetwarzaniu dokumentów.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w komunikacji z organami celnymi.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zapewniamy gwarancję celną i archiwizację wszystkich istotnych dokumentów.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wspieramy Państwa w wyjaśnianiu niedokończonych procedur wysyłki.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Umożliwiamy korzystanie z uproszczonych procedur celnych (upoważniony odbiorca / upoważniony nadawca).
Zaplanuj swój przejazd teraz

Tranzyt
Ułatw sobie życie.

 

W UE obowiązuje tzw. zasada kraju przeznaczenia. Oznacza to, że podatek VAT od towarów jest pobierany tylko w kraju, w którym mają one być przedmiotem handlu i konsumpcji. Jest to punkt wyjścia procedury tranzytowej. Procedura tranzytowa umożliwia przewóz towarów pomiędzy dwoma punktami w obrębie UE. Następnie należy przeprowadzić odprawę celną towarów w miejscu ich przeznaczenia. Ponadto procedura ta pozwala na przewóz towarów między dwoma krajami UE, jeżeli są one przewożone przez kraj nienależący do UE (kraj trzeci).

Istnieją różne rodzaje procedur tranzytowych. Najbardziej znany jest karnet TIR (Transport Internationaux Routiers), który upraszcza transport drogowy. Kontrole celne przeprowadzane w kraju wyjścia są uznawane we wszystkich krajach, których terytorium jest przekraczane. Istnieje również karnet ATA (Admission Temporaire), który jest specjalnie zaprojektowany do czasowego importu towarów w handlu międzynarodowym. Procedura tranzytu wspólnotowego (WST) reguluje transport towarów z krajów trzecich pomiędzy dwoma państwami członkowskimi UE, a wspólna procedura tranzytowa (WST) reguluje transport towarów spoza UE pomiędzy krajami UE i EFTA. Nie ma znaczenia, którą procedurę Państwo wybiorą: Gerlach jest zawsze właściwym punktem kontaktowym dla Państwa.

Skontaktuj się z nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Wiodący neutralny dostawca usług celnych w Europie
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Ponad 140 lat doświadczenia w obsłudze celnej
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalnie zakorzeniony - globalnie połączony w ponad 200 krajach
Dialogue icon
Dialogue icon