Import

Gerlach har lösningen för din import av varor.

Vi följer dig genom hela tullprocessen och säkerställer en enkel importhantering av dina varor.

Förbered din import
När

varor från ett icke EU-land (tredje land) ska importeras till ett EU-land / Schweiz / Norge, måste de deklareras till den berörda tullmyndigheten. För att säkerställa en enkel importhantering bör du alltid ha en kompetent partner vid din sida för att stödja dig under hela tullförfarandet- Du skall därför förlita dig på Gerlach – din tullspecialist – när du importerar.

import_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Dina fördelar när du importerar med Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi tar hand om importprocessen både i det förenklade och normala förfarandet.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi stödjer dig vid fysiska tullinspektioner och dokumentkontroller.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi kan förmedla din betalning av importtullar till berörda myndigheter.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi stödjer dig vid förfrågningar från tullmyndigheterna.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vi tillhandahåller garantier och arkiverar alla relevanta dokument.
Förbered din import

Import
förlita dig på våra specialister

 

Tullprocessen för import av varor består av många små steg, våra experter hjälper dig på vägen, från tulldeklaration till tullräkning. Tulldeklarationen måste lämnas in i elektronisk form till ansvarig myndighet. Tullmyndigheten kontrollerar deklarationen samt medföljande dokument och vid behov inspekterar de varorna.

Innan varorna övergår till fri omsättning kontrolleras eventuella importvillkor, ursprungsintyg och andra relevanta handlingar för transporten, dessutom utfärdas ett tulltaxeringsbeslut. När importören har garanterat alla gällande tullavgifter, överförs de deklarerade varorna till fri omsättning inom EU.

Kontakta oss!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Europas ledande neutrala tullombud
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
Dialogue icon
Dialogue icon