Import

Gerlach har lösningen för din import av varor.

Vi följer dig genom hela tullprocessen och säkerställer en enkel importhantering av dina varor.

N√§r varor fr√•n ett icke EU-land (tredje land) ska importeras till ett EU-land / Schweiz / Norge, m√•ste de deklareras till den ber√∂rda tullmyndigheten. F√∂r att s√§kerst√§lla en enkel importhantering b√∂r du alltid ha en kompetent partner vid din sida f√∂r att st√∂dja dig under hela tullf√∂rfarandet- Du skall d√§rf√∂r f√∂rlita dig p√• Gerlach ‚Äď din tullspecialist ‚Äď n√§r du importerar.

Förbered din import

Dina fördelar när du importerar med Gerlach:

Vi tar hand om importprocessen både i det förenklade och normala förfarandet.
Vi stödjer dig vid fysiska tullinspektioner och dokumentkontroller.
Vi kan förmedla din betalning av importtullar till berörda myndigheter.
Vi stödjer dig vid förfrågningar från tullmyndigheterna.
Vi tillhandahåller garantier och arkiverar alla relevanta dokument.
Förbered din import

Alla tulltjänster

Transit

Vi stödjer dig i de gällande kraven vid transport av dina varor i transit och säkerställer en korrekt tullhantering.

Import

Vi följer dig genom hela tullprocessen och säkerställer en enkel importhantering av dina varor.

Export

Vi följer dig genom hela tullprocessen och säkerställer en enkel exporthantering av dina varor.

Clearance Package Norway

Vi erbjuder företag som exporterar varor till Norge ett bekvämt sätt att komma in på marknaden: Vårt gemensamma förtullningspaket.

  Import
  förlita dig på våra specialister

  Tullprocessen för import av varor består av många små steg, våra experter hjälper dig på vägen, från tulldeklaration till tullräkning. Tulldeklarationen måste lämnas in i elektronisk form till ansvarig myndighet. Tullmyndigheten kontrollerar deklarationen samt medföljande dokument och vid behov inspekterar de varorna.

  Innan varorna övergår till fri omsättning kontrolleras eventuella importvillkor, ursprungsintyg och andra relevanta handlingar för transporten, dessutom utfärdas ett tulltaxeringsbeslut. När importören har garanterat alla gällande tullavgifter, överförs de deklarerade varorna till fri omsättning inom EU.

  Kontakta oss!

  Europas ledande neutrala tullombud
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
  Copyright ¬©2023 Gerlach Customs
  X
  chevron-down