Dovoz

Gerlach má správne riešenie pre váš dovoz tovaru.

Dopredu Vás sprevádzame celým procesom dovozného colného odbavenia a zabezpečíme hladký dovoz tovaru.

Proces dovozu teraz
Vždy

keď sa tovar z krajiny mimo EÚ (tretia krajina) má doviezť do členského štátu EÚ / Švajčiarska, musí sa oznámiť príslušnému colnému orgánu. Aby ste sa vyhli chybám pri colnom vyhlásení, mali by ste mať vždy k dispozícii kompetentného experta, ktorý Vás bude podporovať počas celého colného režimu. Pri dovoze by ste sa preto mali spoliehať na Gerlach – svojho colného špecialistu.

dovoz_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Vaše výhody pri dovoze s Gerlachom:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Preberáme colné vyhlásenia pre manipuláciu pri dovoze v zjednodušenom a bežnom postupe.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zastupujeme Vás pri fyzických colných kontrolách a spracovaní dokumentov.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Poskytujeme bankové garancie pre hladké platby dovozných ciel.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Podporujeme Vás otázkami a oznámeniami od colných orgánov.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Poskytujeme záruky a archivujeme všetky relevantné dokumenty.
Proces dovozu teraz

Dovoz
Spoľahnite sa na našich špecialistov

 

Colné konanie pri dovoze tovaru pozostáva z mnohých malých krokov. Naši odborníci Vás sprevádzajú od colného vyhlásenia až k colnému rozhodnutiu o prepusteni do voľného obehu. Colné vyhlásenie musí byť predložené v elektronickej forme zodpovednému colnému orgánu. Colný orgán potom najprv skontroluje vyhlásenie, sprievodné dokumenty a kontroluje tovar náhodnou kontrolou.

Pred prepustením tovaru do voľného obehu  sa kontrolujú požiadavky na schválenie, osvedčenia o pôvode a všetky príslušné dokumenty o zásielkach. Okrem toho sa vydáva výmer platieb o colnom dlhu. Akonáhle dovozca zaplatí všetky príslušné clá, ktoré sú splatné, deklarovaný tovar sa prepustí do voľného obehu v rámci EÚ.

Spojte sa s nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
Dialogue icon
Dialogue icon