SK

Autorské práva

Autorské práva

Gerlach European Customs Services spol. s r.o.

Horárska 12
821 09 Bratislava,
Slovenská republika

Telefón +421 2 536 353 61
E-Mail: [email protected]

Generálny riaditeľ:
Zsolt Tóth

IČ DPH: SK2021396410
OR: OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 63057/B

Používame technológie Googlu, aby sme zaistili, že mapové údaje Google použité vo vyhľadávači polohy sú zobrazené správne a úplne. Tieto technológie môžu zahŕňať prenosy údajov v krajinách bez primeranej úrovne ochrany údajov. Mapu vo vyhľadávači polohy nie je možné zobraziť pokiaľ tieto technológie neprijmete.

Poznámka

Spoločnosť Gerlach European Customs Services spol. s r.o. Horárska 12 nezodpovedá za informácie obsiahnuté na celej internetovej stránke, pokiaľ ide o jej správnosť, úplnosť, aktuálnosť, kvalitu a obsah tretích strán, na ktorých odkazy z tejto stránky existujú. Informácie na tejto webovej stránke sa poskytujú používateľovi len na informačné a osobné účely.

Kopírovanie, zmena a šírenie informácií alebo údajov, najmä textov, textových častí alebo obrázkov, nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Gerlach European Customs Services spol. s r.o. Horárska 12. Neoprávnené rozmnožovanie, rozmnožovanie alebo odovzdávanie individuálneho obsahu alebo úplných strán je trestne stíhané podľa trestného aj občianskeho práva.“

Vyberte svoju krajinu

Sledujte nás na: