SK

Fiškálne zastúpenie

Gerlach je Váš spoľahlivý fiškálny agent pre dovážaný tovar.
Kontaktujte nás

Ako Váš fiškálny zástupca preberáme celý proces importu tovaru pre Vás a zabezpečujeme hladký dovoz tovaru.

Možnosť zastupovania daňovým zástupcom je príťažlivým postupom pre spoločnosti, ktoré nemajú daňovú registráciu v krajine, kde tovar vstupuje do EÚ. Aby ste sa vyhli chybám pri colných vyhláseniach, mali by ste poveriť spoľahlivého experta, aby zastupoval Vašu spoločnosť vo Vašich daňových záležitostiach.Gerlach sa postará o dovozné colné odbavenie, predloženie odkladu DPH a štatistické hlásenia pre následnú dodávku v rámci Spoločenstva. Ako daňový zástupca by ste sa preto mali spoliehať na Gerlach – svojho colného špecialistu – pre váš dovoz.

Teraz si zvoľte svojho fiškálneho zástupcu

Vaše výhody so spoločnosťou Gerlach ako daňovým zástupcom:

Preberáme colné vyhlásenia pre dovozné colné odbavenie a vykonáme preddavok na dovozné clá vo Vašom mene.

Zabezpečujeme plnenie požadovaného odkladu DPH ako daňových zástupcov v príslušnej krajine EÚ.

Zastupujeme Vás pri fyzických colných kontrolách a spracovaní dokumentov.

Preberáme registrácie Intrastatu.

Zastupujeme otázky a komunikáciu od colných orgánov a archivujeme všetky príslušné dokumenty.

Poradíme Vám vo všetkých otázkach colného práva, štatistiky a práva dane z obratu v súvislosti s daňovým zastúpením.

Kontaktujte násKontaktujte nás

Všetky colné služby

Vývoz

Dopredu Vás sprevádzame kompletným procesom colného odbavenia vývozu a zabezpečíme hladký vývoz Vášho tovaru.

Tranzit

Podporujeme Vás pri všetkých požiadavkách na prepravu Vášho tovaru v tranzite a zaistíme správne zaobchádzanie s colným odbavením.

Fiškálne zastúpenie

Ako Váš fiškálny zástupca preberáme celý proces importu tovaru pre Vás a zabezpečujeme hladký dovoz tovaru.

Dovoz

Dopredu Vás sprevádzame celým procesom dovozného colného odbavenia a zabezpečíme hladký dovoz tovaru.

  Fiškálne zastúpenie
  pomôžeme Vám so všetkými našimi skúsenosťami

  Proces dovozu tovaru z tretej krajiny súvisí s vysokým administratívnym úsilím a nákladmi. Ak napríklad spoločnosť z iného členského štátu EÚ dováža tovar z krajiny mimo EÚ (tretia krajina) prostredníctvom jednej krajiny EÚ a krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. Tovar by mal byť prepustený do voľného obehu pri príchode, vznikli by nielen colné, ale aj špecifické krajiny EÚ, dovozná daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá môže trvať mesiace, kým sa vrátia, čo ovplyvňuje likviditu spoločnosti.

  Fiškálna reprezentácia zbavuje spoločnosti administratívneho úsilia a nákladov tým, že poskytuje predbežné financovanie dane z pridanej hodnoty pri dovoze. Je špeciálne navrhnutý pre spoločnosti, ktoré dovážajú tovar z tretej krajiny do EÚ. Môžu tak urobiť prostredníctvom členského štátu EÚ, v ktorom sami nie sú ani rezidentmi, ani nemajú žiadny iný zdaniteľný obrat pred prepravou tovaru do krajiny určenia. V tomto členskom štáte EÚ, ktorý slúži ako dovážajúca krajina, sa Gerlach ako daňový zástupca stará o daň z pridanej hodnoty pri dovoze z tretích krajín. Postaráme sa aj o predpísané oznamovacie a deklaračné povinnosti (colné odbavenie).

  Teraz si zvoľte svojho fiškálneho zástupcu

  Vyberte svoju krajinu

  Sledujte nás na: