Control Tower

Gerlach má správne riešenie
pre Váš cezhraničný tok tovaru

Náš control Tower je centrálnym bodom, ktorý monitoruje celý tok tovaru a zabezpečuje hlásenie, napr. o stave tovaru, hodnotách tovaru alebo zaplatených clách.

Použite teraz Control Tower
Prostredníctvom

riešení cez Control Tower Gerlach majú spoločnosti s potrebnými centralizovánými procesmi v oblasti riešenia colnej problematiky úplný prehľad o svojich tokoch tovaru. Bez ohľadu na to, či pôsobia v rôznych krajinách alebo v národnom sektore. Prostredníctvom transparentnosti vzniknutých ciel a postupov, ktoré sú vo Vašom mene zúčtované, môžete urobiť správne strategické rozhodnutia na optimalizáciu svojich tokov tovaru. Pre väčšiu transparentnosť sa preto môžete spoľahnúť na Gerlach – svojho colného špecialistu.

control-tower_icon
Icon_gerlach_250px-1-70x70

Vaše výhody s Gerlach Control Tower:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zvýšená transparentnosť.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Podrobné správy, ktoré prispôsobíme Vašim špeciálnym potrebám.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Centrálny komunikačný bod.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Právna zhoda.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Poradenstvo pri posudzovaní právnych medzier.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Vyhodnotenie potenciálu úspor nákladov.
Použite teraz Control Tower

Control Tower at Gerlach
transparentný a bezpečný

 

Je mimoriadne ťažké sledovať cezhraničné toky tovaru. Vďaka centrálnemu kontaktnému miestu a procesom, ktoré sú individuálne prispôsobené Vašim potrebám, Control Tower Gerlach kontroluje Vaše clá a procesy, ktoré sú vo Vašom mene transparentné. To Vám umožní sledovať všetky Vaše obchodné aktivity, sledovať stav Vašich zásielok súvisiacich s colnou správou a prijímať správne strategické rozhodnutia na optimalizáciu toku tovaru.

Riešenie spoločnosti Gerlach Control Tower vám umožňuje koordinovať všetky colné činnosti. Okrem toho náš Control Tower výrazne zvyšuje dodržiavanie právnych predpisov a zabezpečuje, že colné údaje sa používajú konzistentne pre colné odbavenie Vašej spoločnosti.

Spojte sa s nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
Dialogue icon
Dialogue icon