Colné špeciality

Gerlach má správne riešenie pre Vaše špecifické colné požiadavky

Na základe nášho hlbokého know-how v otázkach týkajúcich sa ciel Vám môžeme pomôcť optimalizovať obchodné procesy.

Spoločnosti zapojené do zahraničného obchodu sú konfrontované s množstvom výziev, ako napríklad: komplexné nastavenia dodávateľského reťazca zahŕňajúce dopravu a colné odbavenie vo viacerých krajinách , nedostatok prehľadnosti výdavkov na povinnosti, DPH, spracovanie spotrebných daní a vyhlásenia Intrastat.Naši kompetentní odborníci sú Vám k dispozícii – s vedomosťami, ktoré presahujú štandardné colné postupy.

Kontaktujte nás teraz

Vaše výhody so špeciálnymi službami Gerlach:

Spolu s vami vyvíjame koncepty šité na mieru.
Riešenia pre Vaše špecifické požiadavky.
Môžete si vybrať ďalšie služby, ako je výber podľa Vašich potrieb a prianí.
Môžete využiť naše geografické pokrytie a globálnu sieť.
Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné znalosti a prácu 100% špičkovo ovládajú.
Môžete sa sústrediť na svoju hlavnú činnosť a znížiť svoje administratívne náklady.
Kontaktujte nás teraz

Všetky colné špeciality

Control Tower

S riešeniami Control Tower Gerlach, majú spoločnosti, ktoré si hodnotia centralizované colné povinnosti a štandardizované procesy s odolnými KPI, úplný prehľad o svojich tokoch tovaru.

  Prispôsobené riešenia
  Podporte nás individuálne

  S našimi službami s pridanou hodnotou špeciálne prispôsobenými vašim požiadavkám dokážeme optimálne vyriešiť vaše colné problémy. Či už ide o strategickú alebo praktickú podporu vašich colných procesov – vždy nájdeme riešenie, ktoré je pre vašu spoločnosť presne to pravé.

  Spojte sa s nami!

  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down