Colné služby

Gerlach má správne riešenie pre Vaše colné odbavenie.

Podporujeme Vás colnými službami pri dovoze, vývoze a tranzite Vašich zásielok a zaistíme hladký proces pri colnom odbavení.

Kontaktujte nás teraz
V

prípade cezhraničnej prepravy v tretích krajinách musí byť tovar vo všeobecnosti deklarovaný príslušným colným orgánom. To sa môže rýchlo stať nejasným a netransparentným. Aby ste sa vyhli chybám pri citlivých colných formalitách, mali by ste mať vždy k dispozícii kompetentného experta, ktorý Vás bude podporovať počas celého colného režimu na dovoz, vývoz alebo tranzitnú dopravu. Preto by ste sa mali spoliehať na Gerlach – svojho colného špecialistu – na colné služby.“

Icon_gerlach_250px-1-70x70

Vaše výhody s colnými službami Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Sústreďte sa na svoje hlavné činnosti a znížte svoje administratívne náklady.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Máme sieť viac ako 750 colných expertov v 27 krajinách.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné znalosti a prácu 100% špičkovo ovládajú.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zabezpečujeme rýchle spracovanie bez oneskorenia.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Máme veľmi dobré kontakty s colnými orgánmi.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Za vlastné záruky nemusíte investovať.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Zabezpečiť výhody likvidity zálohovým zaplatením dovozného cla spoločnosťou Gerlach.
Kontaktujte nás teraz

Naše špeciality
v oblasti colných služieb

 

Zaručujeme Vám flexibilné, rýchle a bezproblémové riešenie Vašich colných požiadaviek. Na tento účel sa spoliehame na najmodernejšie elektronické systémy colného odbavenia kombinované s „ľudským rozumom“. Naši zamestnanci sú colní experti s dlhoročnými skúsenosťami a sú pravidelne školení. Okrem toho Gerlach ponúka množstvo zjednodušení, z ktorých môžete vo vysokej miere profitovať. Preto sa môžete spoľahnúť na spoločnosť Gerlach – svojho colného špecialistu.

Spojte sa s nami!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
Dialogue icon
Dialogue icon