SK

Colné služby

Gerlach má správne riešenie pre Vaše colné odbavenie.
Kontaktujte nás

Podporujeme Vás colnými službami pri dovoze, vývoze a tranzite Vašich zásielok a zaistíme hladký proces pri colnom odbavení.

V prípade cezhraničnej prepravy v tretích krajinách musí byť tovar vo všeobecnosti deklarovaný príslušným colným orgánom. To sa môže rýchlo stať nejasným a netransparentným. Aby ste sa vyhli chybám pri citlivých colných formalitách, mali by ste mať vždy k dispozícii kompetentného experta, ktorý Vás bude podporovať počas celého colného režimu na dovoz, vývoz alebo tranzitnú dopravu. Preto by ste sa mali spoliehať na Gerlach – svojho colného špecialistu – na colné služby.“

Kontaktujte nás teraz

Vaše výhody s colnými službami Gerlach:

Sústreďte sa na svoje hlavné činnosti a znížte svoje administratívne náklady.

Máme sieť viac ako 1000 colných expertov v 27 krajinách.

Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné znalosti a prácu 100% špičkovo ovládajú.

Zabezpečujeme rýchle spracovanie bez oneskorenia.

Máme veľmi dobré kontakty s colnými orgánmi.

Za vlastné záruky nemusíte investovať.

Zabezpečiť výhody likvidity zálohovým zaplatením dovozného cla spoločnosťou Gerlach.

Kontaktujte násKontaktujte nás

Naše špeciality
v oblasti colných služieb

Zaručujeme Vám flexibilné, rýchle a bezproblémové riešenie Vašich colných požiadaviek. Na tento účel sa spoliehame na najmodernejšie elektronické systémy colného odbavenia kombinované s „ľudským rozumom“. Naši zamestnanci sú colní experti s dlhoročnými skúsenosťami a sú pravidelne školení. Okrem toho Gerlach ponúka množstvo zjednodušení, z ktorých môžete vo vysokej miere profitovať. Preto sa môžete spoľahnúť na spoločnosť Gerlach – svojho colného špecialistu.

Kontaktujte nás teraz

Vyberte svoju krajinu

Sledujte nás na: