Colné služby

Gerlach má správne riešenie pre Vaše colné odbavenie.

Podporujeme Vás colnými službami pri dovoze, vývoze a tranzite Vašich zásielok a zaistíme hladký proces pri colnom odbavení.

V prípade cezhraničnej prepravy v tretích krajinách musí byť tovar vo všeobecnosti deklarovaný príslušným colným orgánom. To sa môže rýchlo stať nejasným a netransparentným. Aby ste sa vyhli chybám pri citlivých colných formalitách, mali by ste mať vždy k dispozícii kompetentného experta, ktorý Vás bude podporovať počas celého colného režimu na dovoz, vývoz alebo tranzitnú dopravu. Preto by ste sa mali spoliehať na Gerlach – svojho colného špecialistu – na colné služby.“

Kontaktujte nás teraz

Vaše výhody s colnými službami Gerlach:

Sústreďte sa na svoje hlavné činnosti a znížte svoje administratívne náklady.
Máme sieť viac ako 1000 colných expertov v 27 krajinách.
Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné znalosti a prácu 100% špičkovo ovládajú.
Zabezpečujeme rýchle spracovanie bez oneskorenia.
Máme veľmi dobré kontakty s colnými orgánmi.
Za vlastné záruky nemusíte investovať.
Zabezpečiť výhody likvidity zálohovým zaplatením dovozného cla spoločnosťou Gerlach.
Kontaktujte nás teraz

Všetky colné služby

Vývoz

Dopredu Vás sprevádzame kompletným procesom colného odbavenia vývozu a zabezpečíme hladký vývoz Vášho tovaru.

Tranzit

Podporujeme Vás pri všetkých požiadavkách na prepravu Vášho tovaru v tranzite a zaistíme správne zaobchádzanie s colným odbavením.

Fiškálne zastúpenie

Ako Váš fiškálny zástupca preberáme celý proces importu tovaru pre Vás a zabezpečujeme hladký dovoz tovaru.

Dovoz

Dopredu Vás sprevádzame celým procesom dovozného colného odbavenia a zabezpečíme hladký dovoz tovaru.

  Naše špeciality
  v oblasti colných služieb

  Zaručujeme Vám flexibilné, rýchle a bezproblémové riešenie Vašich colných požiadaviek. Na tento účel sa spoliehame na najmodernejšie elektronické systémy colného odbavenia kombinované s „ľudským rozumom“. Naši zamestnanci sú colní experti s dlhoročnými skúsenosťami a sú pravidelne školení. Okrem toho Gerlach ponúka množstvo zjednodušení, z ktorých môžete vo vysokej miere profitovať. Preto sa môžete spoľahnúť na spoločnosť Gerlach – svojho colného špecialistu.

  Spojte sa s nami!

  Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
  Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
  Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down