SE

Konsulttjänster

Gerlach är ditt expertstöd i processen för att bli Auktoriserad Ekonomisk Operatör (AEO).
Kontakta oss

Vi ger dig gärna råd om eventuella frågor som du kan ha angående det komplexa ämnet tull men kan även hjälpa till att granska dina logistikprocesser för att optimera dina tullaktiviteter.

Många kan ge råd, men vårt mål är att minimera risker och generera besparingar. Vi optimerar dina tullprocesser och säkerställer genomförandet som kan öka företagets produktivitet och säkerställa en lagenlig hantering. Gerlach kan även stödja dig i förfarandet kring ansökningar om tillstånd för till exempel tullager, aktiv och passiv förädling, lämna in ansökningar om bindande klassificeringsbesked och ursprungsintyg för dig.

Kontakta oss

Dina fördelar med tullrådgivning från Gerlach:

Högkvalitativa konsulttjänster av experter med teoretiska och praktiska färdigheter.

Skräddasydda lösningar för ditt företag.

Rådgivning och dagligt operativt stöd från en enda partner.

Ständig förbättring av dina tullprocesser.

Kostnadsbesparingar genom optimeringsprocesser.

Hög grad av kunskap kring legala frågor .

Kontakta ossKontakta oss

Betydelsen av god tullrådgivning

Med vår specialutvecklade Quick Scan-process garanterar vi en djup och begriplig analys av dina tullaktiviteter. Våra experter granskar dina processer för att minimera risker och optimera din tullverksamhet. Beroende på resultaten av Quick Scan och dina individuella krav utförs en djupare genomgång.

Efter avslutad genomlysning presenterar v√•r tullkonsult en meningsfull rapport som definierar behovet av √•tg√§rder och rekommenderar l√§mpliga s√•dana. L√•t Gerlach ‚Äď din tullspecialist ‚Äď ge dig r√•d.

Kontakta oss
Följ oss på:

Välj ett land