Konsulttjänster

Gerlach är ditt expertstöd i processen för att bli Auktoriserad Ekonomisk Operatör (AEO).

Vi ger dig gärna råd om eventuella frågor som du kan ha angående det komplexa ämnet tull men kan även hjälpa till att granska dina logistikprocesser för att optimera dina tullaktiviteter.

Kontakta oss
Många

kan ge råd, men vårt mål är att minimera risker och generera besparingar. Vi optimerar dina tullprocesser och säkerställer genomförandet som kan öka företagets produktivitet och säkerställa en lagenlig hantering. Gerlach kan även stödja dig i förfarandet kring ansökningar om tillstånd för till exempel tullager, aktiv och passiv förädling, lämna in ansökningar om bindande klassificeringsbesked och ursprungsintyg för dig.

Icon_gerlach_250px-1-70x70

Dina fördelar med tullrådgivning från Gerlach:

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Högkvalitativa konsulttjänster av experter med teoretiska och praktiska färdigheter.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Skräddasydda lösningar för ditt företag.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Rådgivning och dagligt operativt stöd från en enda partner.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Ständig förbättring av dina tullprocesser.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Kostnadsbesparingar genom optimeringsprocesser.
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Hög grad av kunskap kring legala frågor .
Kontakta oss

Betydelsen av god tullrådgivning

 

Med vår specialutvecklade Quick Scan-process garanterar vi en djup och begriplig analys av dina tullaktiviteter. Våra experter granskar dina processer för att minimera risker och optimera din tullverksamhet. Beroende på resultaten av Quick Scan och dina individuella krav utförs en djupare genomgång.

Efter avslutad genomlysning presenterar vår tullkonsult en meningsfull rapport som definierar behovet av åtgärder och rekommenderar lämpliga sådana. Låt Gerlach – din tullspecialist – ge dig råd.

Kontakta oss!

 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Europas ledande neutrala tullombud
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Mer än 140 års erfarenhet av tulltjänster
 • Icon_gerlach_250px-1-70x70Icon_gerlach_300px_hover-1-50x50
  Lokalt förankrad - men globalt ansluten i mer än 200 länder
Dialogue icon
Dialogue icon