EN

Back to the overview

September 17, 2021

Dutch customs: Prepare for the Container Release Message (CVB)

Customs Netherlands is planning to implement the Container Release Notice (CVB) after October 2021. This will have a major impact on all parties involved in the logistics chain.

The CVB will only be issued if there is a match between the ATO and the subsequent declaration. If there is no match, the declaration will be rejected immediately.

In order to prevent this, all parties in the logistics chain have an important task: ensuring that the weights, quantities and Bill of Lading number in the import declaration correspond exactly to the data in the ATO.

It is possible that importers will also have to deal with higher clearance costs. This has to do with the number of lines stated on the B/L. Each line in the B/L will have to be arranged consecutively. This is only possible if this rule is stated in a separate item in the declaration, which results in more items in the declaration. This can be avoided by making agreements with the shipping company on how the containers will be listed on the B/L.

More information on the CVB can also be found at: https://www.voorbereidophetcvb.nl/en/


Bereid je voor op het Container Vrijgave Bericht (CVB)

Douane Nederland is van plan het Containervrijgavebericht (CVB) na oktober 2021, in werking te laten treden. Dit zal grote impact hebben op alle partijen die een onderdeel maken van de logistieke keten.

Het CVB zal alleen worden verstrekt als er een match is tussen de ATO en de opvolgende aangifte. Is er geen match dan zal de aangifte direct geweigerd worden.

Om dit te voorkomen hebben alle partijen in de logistieke keten een belangrijke taak: Zorgen dat de gewichten, aantallen en het Bill of Lading nummer in de aangifte ten invoer exact overeenkomen met de gegevens in de ATO.

Mogelijk zullen importeurs ook te maken krijgen met hogere inklaringskosten. Dit heeft te maken met het aantal regels die op de B/L staan vermeld. Elke regel in de B/L zal een opeenvolgende regeling moeten krijgen. Dit is alleen mogelijk als deze regel in een aparte post in de aangifte wordt vermeld, wat resulteert in meer posten in de aangifte. Dit kan worden voorkomen door afspraken te maken met de rederij over hoe de containers op de B/L worden vermeld.

Meer informatie over het CVB is ook te vinden op: https://www.voorbereidophetcvb.nl/

This article was written by:

Daniel Mahnken

Corporate Communication

Choose your country

Follow us on: