FOB - Dostępne na pokładzie

Co oznacza termin „Free on Board”?

Free On Board oznacza, że sprzedawca dostarcza towary na pokład statku wybranego przez kupującego w wybranym porcie załadunku lub pozyskuje już dostarczone towary. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego, gdy towary są na pokładzie statku. Kupujący ponosi wszystkie koszty od tego momentu.

Owe warunki dotyczą Incoterms. Dowiedz się więcej:

Powrót do słownika

Jakieś inne pytania? Mamy odpowiedzi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
X
chevron-down