PL

DDP – Dostarczone z opłatą celną

Co oznacza wyrażenie "Dostarczono obowiązkiem opłaconym"?

Dostarczenie opłacane ze zwolnieniem od cła oznacza, że sprzedawca spełnił swoje zobowiązania, gdy towary zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu i zostaną oczyszczone do importu. Sprzedawca ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem towarów do wyznaczonego miejsca przeznaczenia i jest zobowiązany nie tylko do oczyszczenia towarów zgodnie z wymogami eksportowymi, ale także do ich oczyszczenia zgodnie z wymogami importowymi, zapłacenia wszystkich opłat eksportowych i importowych oraz załatwienia wszelkich formalności celnych.

Te warunki są związane z Incoterms. Dowiedz się więcej:

Powrót do słownika

Jakieś inne pytania?

Wybierz swój kraj

Śledź nas na: