Impressum

Informacja prawna

Gerlach Sp. z o.o.
ul. Batorowska 30, Dąbrowa
62-070 Dopiewo

[email protected] 

Prezes: 
Piotr Sikorski

Dyrektor Zarządzający: 
Anna Sudnik

REGON: 632190445,
NIP 779–00–02–272
KRS 0000112406/ Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy wynosi 960.000,00 PLN

Zastrzeżenia prawne

Gerlach Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie internetowej pod względem ich poprawności, kompletności, aktualności, jakości oraz treści osób trzecich, do których linki znajdują się na tej stronie.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i osobistym użytkownika. Powielanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie informacji i/lub danych, w szczególności tekstów, części tekstów lub obrazów, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgodyGerlach Sp. z o.o. Nieuprawnione powielanie, przetważanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane zarówno na podstawie prawa karnego, jak i cywilnego.