Vývozní (exportní) deklarace

Co je vývozní deklarace?

Vývozní deklarace je nezbytná, pokud vyvážíte zboží mimo území EU, obsahuje detailní soupis zboží, které je určeno pro vývoz. V České republice je zboží propouštěno elektronicky u celního úřadu vývozu, po propuštění zboží dostane exportér vývozní doprovodný doklad (VDD), který doprovází zboží na místo výtupu z EU (hranice, přístav, letiště). Poté, co celní úřad výstupu potvrdí v systému výstup zboží, je automaticky generováno elektronické potvrzení o výstupu zboží, které můžete použít pro daňové účely.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down