Dvojí použití

Co znamená zboží dvojího použití?

Zboží dvojího použití je zboží, které může být používáno jak civilními, tak vojenskými subjekty. Obecně se zbožím dvojího použití myslí takové zboží, které může sloužit více než jednomu účelu v určitém čase, například Globální systém určování polohy (GPS).

Příklady zboží dvojího použití jsou chemikálie (určitý typ), stroje, technologické materiály a hardware. Dual-use zboží také odkazuje na zboží určené pro neexplozivní účely a pro jakoukoli formu asistence při výrobě jaderných zbraní.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down