Exportní zásilka

Co je vývozní zásilka?

Exportní zásilka je definována jako celkové množství zboží, které exportér současně vyváží ke stejnému příjemci prostřednictvím stejné celní správy vyvážet. Od roku 2016 již exportní smlouva s příjemcem nezávisí na zemi určení, ale na exportní smlouvě s příjemcem.
Celní předpisy pro exportní postup (VSF A 0610) definují exportní zásilku následovně: „Exportní zásilka zahrnuje zboží, které exportér vyváží příjemci na základě exportní smlouvy.“

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down