JSD

Co znamen√° zkratka JSC?

JSD znamen√° jednotn√Ĺ spr√°vn√≠ doklad (dŇô√≠ve tak√© JCD - jednotn√° celn√≠ deklarace). Jedn√° se o dokument pouŇĺ√≠van√Ĺ pro celn√≠ prohl√°Ň°en√≠ v EU a dalŇ°√≠ch evropsk√Ĺch zem√≠ch, jako je ҆v√Ĺcarsko, Norsko, Island, Turecko, Severn√≠ Makedonie a Srbsko. JSD byl povinn√Ĺ pro celn√≠ prohl√°Ň°en√≠ pŇôed zaveden√≠m elektronick√Ĺch syst√©mŇĮ.

JCD m√° osm listŇĮ s rŇĮzn√Ĺmi funkcemi a jsou rozdńõleny do 54 pol√≠, z nichŇĺ vńõtŇ°ina se m√° vyplnit Ňĺadatelem pomoc√≠ k√≥du. Pole 1 a 37 maj√≠ zvl√°Ň°tn√≠ v√Ĺznam. Listy 2 a 3 jsou pro v√Ĺvoz, listy 6, 7 a 8 jsou pro dovoz a listy 1, 4 a 5 jsou pro tranzit.

Zpńõt na slovn√≠k

DalŇ°√≠ ot√°zky? M√°me odpovńõdi!

Copyright ¬©2024 Gerlach Customs
chevron-down