Zvláštní dohled

Co znamená termín Zvláštní dohled?

Zvláštní dohled znamená sběr a udržitelnou kontrolu určitého zboží na celním území. V souladu s právními předpisy jsou některé kategorie zboží předmětem zvláštního dohledu celních úřadů a specializovaných orgánů. Tento dohled se provádí v oblastech zakazů a omezení, zahraničního obchodu a kontrol vývozu.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down