Vývozní (exportní) licence

Co je vývozní licence?

Vývozní licence je dokument, který prokazuje oprávnění k exportu určitého druhu zboží v konkrétním množství do jmenovaných zemí. Vývozní licenci vydává příslušný orgánem, v ČR zpravidla Ministerstvem průmylsu a obchodu.

Určité druhy zboží podléhají zvláštnímu dohledu ze strany úřadů a mohou být vyváženy pouze organizací, která je držitelem vývozní licence. Příklady takového zboží jsou: chráněné druhy živočichů (CITES), narkotika, zboží dvojího užtí atd.

Vývoz takového zboží podléhá zpravidla důkladnějším kontrolám celních úřadů.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down