CZ

Původ zboží a preference

Co je původ zboží a preference?

Preference jsou chápány jako preferenční celní úlevy pro zboží z určitých zemí a území. Díky preferenčnímu původu jsou dovozy a vývozy zboží levnějí. V současnosti existuje několik preferenčních dohod mezi EU a třetími zeměmi nebo skupinami zemí. Na základě těchto dohod mohou společnosti dovážet a vyvážet zboží za sníženou clovou sazbu – někdy dokonce i bez cla.

Díky tomu lze dosáhnout značných úspor. Jelikož jsou preferenční pravidla platná pouze ve vztahu k zemím, které k dohodě přistoupily, musí se nejprve zkontrolovat, jestli dohoda vůbec existuje. Aktuální přehled o preferenčních opatřeních Evropské unie je dostupný online.

Zpět na přehled

Další otázky?

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: