Původ zboží

Co je původ zboží?

Původ zboží je země nebo oblast, kde byly dovozené produkty vyrobeny. Původ je používán v mezinárodním obchodě k určení cel nebo poplatků, které jsou na dané zboží uvaleny. Původ zboží také identifikuje, zda jsou pro region nebo zemi, odkud je zboží dováženo, uplatňována nějaká opatření nebo restrikce.

V Evropské unii existují dva hlavní způsoby určení původu zboží. Jsou to:

  • zboží zcela získané nebo vyrobené v jedné zemi
  • zboží, jehož výroba zahrnuje materiály z více než jedné země
Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down