Preference

Co jsou preference v celnictví?

Preference jsou preferenční celní úlevy pro zboží dovážení na celní území Evropské unie (EU) ze určitých zemí nebo území. EU uzavřela preferenční dohody s různými zeměmi nebo skupinami zemí, které jsou převážně bilaterální.

Díky preferencím jsou celní poplatky sníženy nebo je od nich zboží úplně osvobozeno.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down