Nedokončené celní prohlášení (UCC)

Co je neúplné celní prohlášení? Myslím si, že je myšleno asi zjednodušené celní prohlášení. Co je zjdednodušené celní prohlášení?

Celní orgány mohou osobě povolit propuštění zboží do celního režimu na základě zjednodušeného celního prohlášení, které nemusí obsahovat některé údaje uvedené v článku 162 nebo podklady uvedené v článku 163 celního kodexu Unie.
Pravidelné využívání zjednodušeného celního prohlášení podléhá povolení celních orgánů.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down