Nedokončené celní prohlášení (UCC)

Co je neúplné celní prohlášení?

Na základě Unijního celního kodexu (UZK) celní orgány umožňují za určitých podmínek, aby některé informace nebyly uvedeny v standardní celní deklaraci. Tento postup se nazývá neúplná celní deklarace.

Abychom postup co nejvíce zjednodušili, některé dokumenty často nemusí být přiloženy. To neovlivní pravidelnost postupu. V podstatě je možný UZK pro téměř všechny celní procedury - ať už se jedná o neúplnou dovozní deklaraci nebo neúplnou vývozní deklaraci.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down