Celní dohled

Co je celní dohled?

Celní dohled se vztahuje k obecným opatřením přijímaným celními orgány za účelem zajistění dodržování celních předpisů a případně uplatňování dalších relevantních ustanovení vztahující se na zboží podléhající těmto opatřením.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down