CIF - Náklady, pojištění a přepravné

Co znamená Cost, Insurance and Freight?

Náklady, pojištění a přepravné znamená, že prodávající dodá zboží na palubu lodi neboobstará zboží takto dodané. Po dodání zboží na palubu přechází riziko ztráty nebo poškození zboží na kupujícího. Prodávající musí uzavřít přepravní smlouvu a nést náklady a odvozové náklady nezbytné k dopravě zboží do ujednaného přístavu určení.

Kromě toho musí prodávající na své náklady sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přeravy.

Tyto podmínky souvisejí s Incoterms. Více informací najdete zde:

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down