Pasivní zušlechtění

Co je to pasivní zušlechtění v celní legislativě?

Z ekonomického hlediska může být výhodnější zadat zpracovatelské operace firmě usazené v zahraničí (mimo EU), v takovém případě mluvíme o pasivním zušlechtění. Na rozdíl od aktivního zušlechtění je zboží vyváženo z celního území Evropské unie a následně dováženo zpět ve zpracované formě.

Při dovozu je běžnou praxí snižovat cla na zpracovaných výrobcích – cla jsou účtována pouze na zahraniční náklady na přidanou hodnotu. Pasivní zušlechtění musí být předem schváleno celními orgány.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down