CZ

CITES

Co znamená zkratka CITES?

CITES znamená Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, která je lépe známa jako “Washingtonská úmluva”. CITES je smlouva podepsaná v roce 1973 na ochranu ohrožených rostlin a druhů. Mezinárodně platí od roku 1975.

CITES reguluje mezinárodní obchod s chráněnými živočišnými a rostlinnými druhy ve 181 zemích po celém světě. V současnosti obsahuje přibližně 5000 druhů živočichů a 29 000 druhů rostlin. Díky kontrole vývozu a dovozu je zajištěno přežití chráněných živočichů a rostlin.

Více informací o CITES naleznete zde.

Zpět na přehled

Další otázky?

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: