Celní sklad typu II

Co je to veřejný celní sklad typu II?

Veřejný celní sklad typu II je sklad, který může k uskladnění využívat jakákoliv osoba a povinnostmi ve vztahu k článku 242 celního kodexu Unie je vázán držitel režimu.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down