CZ

Wassenaarská dohoda

Co je to Wassenaarská dohoda?

Wassenaarská dohoda, též známá jako Wassenaarská dohoda o vývozní kontrole konvenčních zbraní a zboží dvojího užití, je multilaterální dohoda pro kontrolu vývozu vojenského vybavení a zboží určeného jak pro civilní, tak pro vojenské použití. Její název je odvozen od předměstí Haagu, kde byla dohoda vyjednána. Její zakládající členové jsou 33 zemí – včetně Japonska, Švýcarska, Kanady, USA, Francie, Nizozemska a Německa.

Čína není členem. Podobně jako u předchozí Varšavské smlouvy jsou vedeny seznamy zboží souvisejícího se zbraněmi. Země samy rozhodují, zda zamítnou nebo schválí žádosti o dodávky ze třetích zemí, ale jsou povinny informovat ostatní členské státy prostřednictvím správy ve Vídni.

Zpět na přehled

Další otázky?

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: