CZ

Celní sklad typu I

Co je to veřejný celní sklad typu I?

Celní sklady se dělí podle osoby držitele režimu a držitele povolení a jejich povinností ve vztahu k článku 242 celního kodexu Unie (Povinnosti držitele povolení nebo režimu). Veřejný celní sklad typu I je sklad, který může k uskladnění využívat jakákoliv osoba a povinnostmi ve vztahu k článku 242 celního kodexu Unie jsou vázáni držitel povolení a držitel režimu.

Zpět na přehled

Další otázky?

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: