ATA Carnet

Co je ATA Carnet?

ATA karne je mezinárodní celní dokument. S ATA karnetem mohou být na celní území Evropské unie dočasně dovezeno neunijní zboží a naopak, unijní zboží může být dočasně vyvezeno do třetích zemí.

Karnetu může být použit místo národních celních dokladů a slouží jako zajištění dovozních cla a daní i pro přepravu zboží.

ATA karnet je používán často zejména k vývozu za účelem výstav, kdy se předpokládní opětovný dovoz zboží nebo jeho části. Tento dokument platí ve více než 70 zemích.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down