Zastoupení

Co je zastoupení v celní legislativě?

Každá osoba může být zastoupena před celními orgány, pokud si to tak přeje. Rozlišuje se mezi přímým a nepřímým celním zastoupením. V přímém zastoupení jedná zástupce jménem a na účet zastoupené osoby. Naopak, při nepřímém zastoupení jedná zástupce svým jménem, ale na účet zastoupené osoby. V důsledku toho je nepřímý zástupce, na rozdíl od přímého zástupce, odpovědný za všechny právní důsledky celního řízení.

Článek 18 celního kodexu EU stanoví, že každá osoba může jmenovat celního zástupce. Zásadně by měl zvolený zástupce být usazen na celním území Evropské unie.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down