Prohlášení původu

Co je Deklarace původu?

Pro celní účely je nezbytné, aby byl na faktuře uveden původ zboží, země, kde bylo zboží vyrobeno. EU má preferenční dohody s různými zeměmi a ekonomickými bloky. Splňuje-li zboží podmínky preferenčních dohod, budou uplatněna snížená dovozní cla.

Pro určení, zda zboží splňuje preferenční dohodu, musí být předepsaným způsobem deklarován původ zboží na obchodní faktuře nebo podobném dokladu, nebo musí být předložen certifikát o preferenčním původu EUR.1.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down