Alternativní důkaz

Co je alternativní důkaz?

Alternativní důkaz je dokument předložený v případě, že neexistuje oficiální důkaz o skončení procedury Unie a společného tranzitu. Alternativní důkaz lze předložit celnímu úřadu nejdříve 70 dní po uvolnění k vyvezení. Tyto dokumenty mohou vytvořit takzvanou "alternativní výdejní poznámku". Vzhledem k tomu, že se to považuje za alternativní důkaz pro účely DPH, může celní úřad přijmout certifikáty přepravního zprostředkovatele, námořní listiny a osvědčení o proclení z třetí země. EU legislativa stanoví čtyři typy dokladů, které příslušné orgány země odjezdu mohou uznat za alternativní důkaz: certifikát, který oficiálně potvrzuje, že zboží bylo předloženo na celním úřadu určení nebo bylo dodáno oprávněnému adresátovi; takový certifikát by měl obsahovat identifikaci zboží. Dokument nebo celní dokument, ověřený celním orgánem členského státu, který potvrzuje, že zboží fyzicky opustilo celní území Unie. Celní dokument vydaný ve třetí zemi při vstupu do celního režimu nebo při použití zboží. Dokument vydaný ve třetí zemi a ověřený tamními celními orgány, který potvrzuje, že výrobky se nacházejí v volném oběhu v příslušné třetí zemi.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down