Světová celní organizace

Co je Světová organizace celních úřadů?

Světová celní organizace (WCO) je organizace se sídlem v Bruselu, která podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti celnictví. Jejím hlavním cílem je zjednodušit a standardizovat mezinárodní celní právo. Zároveň také zvýšení bezpečnosti dodavatelského řetězce. WCO je strážcem mezinárodních celních dohod. V současné době je těmito dohodami vázáno 180 států a území.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down